Home ข้อคิด คนเขาจะรักไม่ต้องพยายาม ต่อให้ยืนเฉยๆ เขาก็รักอยู่ดี

คนเขาจะรักไม่ต้องพยายาม ต่อให้ยืนเฉยๆ เขาก็รักอยู่ดี

ความรัก เป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การ ดึ ง ดู ด และความผูกพัน ส่วนบุคคลอย่ าง แ ร ง กล้า ในบริบททางปรัชญา

ความรักเป็น คุณ ธ ร ร ม แสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็น อ ก เห็นใจ และความเ ส น่ หาทั้งหมดของ ม นุ ษ ย์ ความรักเป็นแก่นของหลายศาสนา อย่ างเช่นในวลี ”

พ ระ เจ้าเป็นความรัก” ของศ า ส น า ค ริ ส ต์ หรือ อ า ก า เปใ นพระวรสารในสารบบ ความรักยังอาจอธิบายได้ว่าเป็นพฤติก ร ร ม ต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็น อ กเห็นใจ หรือความ เ ส น่หา

คนเขาจะรักยืนเฉยๆ เขาก็รักอยู่ดี ไม่ต้องพย าย ามคนจะ รั ก ยืน โ ง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้องทัก เขาก็ทัก เข้ามาหาคนไม่รัก ทำแทบต าย หมดปัญญาเพราะไม่ใช่ เขาหมายตา

แต่แรกเอยมัวแต่รอ ว่าเขา จะมาสน คิดวกวน จะทำ อย่ างไรหนอมิหนำซ้ำ ความเ จ็ บ ยังไม่พอ ทักหาเขา ได้แต่รอ เขาตอบมาเจ็บมากมาย หัวใจ แสนบาดเจ็บ ถ้ามี เ ข็ ม เย็บได้ คงหลาย แ ผ ล

เพียงรักเขา แต่ใจเรา ไม่ดูแล เจ็บจริงแท้ ใจดวงนี้ มีแต่คุณเราเคยอยู่ในสถานะที่ ทำยังไงก็เป็น “คนที่ใช่” ไม่ได้สักทีบางครั้ง อีกฝ่ายพย าย ามทำ

เหมือนจะแคร์ แต่แล้วก็ไป ไปทำอะไรที่เขาอย ากทำ รู้สึกว่า ไม่ต้องพย าย ามทำเหมือนแคร์ หรือสนใจจะดีกว่า มันเหมือนเป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงเราไว้ ให้

เรายังคิดว่าเขารู้สึกดีกับเรา แต่จริงๆ เขาไม่ได้ชอบหรือมีใจ จนเราได้ย้ าย ไปอยู่ต่างประเทศ ห่างกันไปมาก ไม่ได้คิดถึงอีกเลยมาดูความรู้สึกในย ามที่เรา

เป็นคนที่ใช่เราไม่ต้องพย าย ามทำอะไรเลย เราเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องคอยคิดว่า วันนี้เขาจะดีกับเราไหมนะ เขาจะกินข้าวด้วยไหม เขาจะพูดกับเรานานๆ

ไหมนะ ไม่ต้องมาคอยคิดสถานการณ์ที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกัน ได้คุยกัน เพราะ สำหรับคนที่เขาคิดว่า เราเป็นคนที่ใช่ เขาจะให้เรามาเป็นอันดับ 1 เสมอ

ค่ะเขาจะมีการติดต่อสม่ำเสมอ ไปกินข้าวแล้วนะ กลับบ้านแล้วนะ วันนี้มีแผนที่จะทำอะไรบ้าง สรุปคือ ทุกความเคลื่อนไหว หรือกิจกรร มของเรา เขาจะบอกเราเอง โดยเราไม่ต้องถาม นั่นเพราะเขาคิดว่า เขาอย ากบอกเรา เขาอย ากให้เรารู้ เขาให้ความสำคัญกับเรา

เราจะไม่เรียกร้องความสนใจจากเขามากมาย เพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่า เราเป็นที่รัก เป็นที่ 1 ลองนึกดูว่า ถ้าเราไม่เป็นที่สนใจ เรามักจะเรียกร้องขอเวลา ความสนใจจากอีกฝ่ายมากมาย เพราะรักมันไม่ถูกเติมเต็ม จริงไหม? คนที่ใช่ ทั้งสองฝ่าย จะแสดงออกต่อกันและกัน แบบเป็นธรรมชาติค่ะ

ที่มา : khaonaroo

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า

ใกล้บั้นปลายชีวิต จงโ มโ หให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มีควา … …