Home ข้อคิด คน 6 ประเภทนี้ อย่าคบ อยู่ห่างได้ยิ่งดี

คน 6 ประเภทนี้ อย่าคบ อยู่ห่างได้ยิ่งดี

มนุษย์ เป็นสั ต ว์ สัง ค ม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกับคนอื่น อาจจะในฐานะเพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จักแต่เราก็ต้องรู้จักคบคนให้เป็น เลือกไว้ใจคนให้ถูก อย่ างคน 6 ประเภทนี้ ที่ไม่น่าคบหา ถ้าเจอให้รีบถอยห่างได้เร็วยิ่งดี

1. นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง

คนประเภทนี้มักจะชอบมาแอบแฝงในรูปแบบของเพื่อน เพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากความสนิทสนม ซึ่งจุดประสงค์ของคนแบบนี้ก็ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว คือการเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือแม้แต่ใช้แรงจากคุณก็ตาม

หากคุณไม่มีประโยชน์กับเขาแล้ว เขาก็จะเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณ และยิ่งเมื่อคุณขอความช่วยเหลือ ก็จะไม่เคยได้รับจากคนประเภทนี้เลย

2. สนใจแต่เรื่องของตัวเอง

คนประเภทที่ว่า มีเรื่องอะไร ก็มักจะนึกถึงตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ ชอบขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แต่เมื่อช่วยเสร็จแล้วก็จะหายเข้ากลีบเมฆไม่โผล่มาให้เห็นอีก จนกว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนมาให้ช่วยเหลืออีกครั้ง และยิ่งถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือ คนประเภทนี้แถบจะหาตัวไม่เจอเลยแหละ

3. สร้างเรื่องเก่ง

เป็นคนที่ชอบพูดจาไม่มีความจริงอยู่เลย คอยแต่งเรื่องสร้างเรื่อง และไม่สนใจว่าผลกระทบจะตามมาอย่ างไร เพราะบางทีการเล่าเรื่องเท็จให้คนอื่นไปพูดต่อแบบเข้าใจผิด ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาต่างๆได้ ดังนั้นหากเรามีคนแบบนี้อยู่ใกล้ตัวควรรีบถอยห่าง ก่อนที่จะนำปัญหามาให้เราแก้

4. แล้งน้ำใจ

คนประเภทนี้เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจ เวลาที่อย ากให้เราช่วยเหลือ เราก็ช่วยอย่ างเต็มที่ แต่พอเวลาเราขอความช่วยเหลือบ้ าง ก็มักจะพึ่งไม่ได้ หรือเวลาที่มีอะไรไม่สบายใจ เราจะรับฟังทุกอย่ าง แต่พอเรามีเรื่องไม่สบายใจอย ากระบาย กลับไม่รับฟังเราเลย คนแบบนี้คบไว้ก็มีแต่จะช้ำใจตัวเองเปล่าๆ

5. เป็นนกสองหัว

เวลาอยู่กับคุณ เขาก็จะทำตัวเป็นเพื่อนคุณ คอยพูดสนับสนุนคุณทุกอย่ าง และมักจะพูดเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีให้คุณฟัง แต่พออยู่ลับหลังคุณ ก็จะเอาเรื่องของคุณไปพูดให้คนอื่นฟังเช่นกัน

คนแบบนี้ไม่เคยมีความจริงใจกับใคร ไว้ใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นจงอย่ าพูดความลับของตัวเองให้ใครฟังง่ายๆเพราะเราไม่รู้หรอกว่า ใครที่กำลังเป็นนกสองหัว

6. มองโลกในแง่ร้ า ย

มนุษย์เป็นพวกที่มักจะซึบซับลักษณะนิสัยกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ หากคุณได้อยู่ใกล้ชิดใครมากๆ ก็จะเป็นไปในทิศทางนั้น และถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดแต่เรื่องลบๆ มองแง่ร้ า ยตลอด ชีวิตนี้ก็คงจะไม่มีความสุข และจะยิ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกแ ย่ตามไปด้วย ดังนั้นควรรีบถอยห่างจากคนแบบนี้ให้เร็วที่สุด

ก่อนที่คุณจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ยตามไปด้วย และคนอื่นก็จะไม่อย ากอยู่ใกล้คุณ คนเราจะไว้ใจ เชื่อใจใคร ต้องดูให้ดีๆ เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนแต่คนเข้ามาหาเราเพราะอะไร อาจจะต้องการมิตรภาพดีๆ หรืออาจจะต้องการผลประโยชน์จากเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นต้องดูคนให้ออกและอย่ าที่จะให้ใจใครง่ายๆ เพราะอาจจะต้องช้ำใจเองได้

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …