Home ข้อคิด คน 8 ลักษณะนี้ จำไว้ “อย่าคบ อย่าช่วย”

คน 8 ลักษณะนี้ จำไว้ “อย่าคบ อย่าช่วย”

ชีวิตของคนเรา มันช่างแสนสั้นเหลือเกิน บางทีเราก็จำเป็นต้องจัดการกับปัญหา 8 อย่างต่อไปนี้ให้ดีนั่นก็เพราะจะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ไม่ต้องไป เ ดื อ ด ร้ อ น ใครจงตั้งสติ

พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแก้ไขได้ หรือไม่ได้ แล้วค่อยๆ แก้ไปทีละอย่างสิ่งใดเกินวิสัยแก้ไขอันนั้นก็คงต้องปล่อยไปตามทีควรจะเป็น จงพูดกับตัวเองเสมอว่า..เรามีเวลาแห่งความสุขเท่าๆ กับเวลาที่ทุกข์ดังนั้น เราจะเลือกทุกข์หรือสุข ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าจะเลือกแบบไหน

“8 ไม่คบ” ระวังในการคบเพื่อน

คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้ จะเป็นดี

1. คนที่มี จิ ต ใ จ อ า ฆ า ต

2. คนเนรคุณคนอื่น

3. คนช่างยุให้ แ ต ก แ ย ก

4. คนที่ พู ด เ ท็ จ เป็นไฟ

5. คนที่จมอยู่ใน กิ เ ล ส ตั ณ ห า

6. คนคดที่ตีหน้าซื่อ เป็นคนดี

7. คนอกตัญญูคนอื่น

8. คนที่ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง

“8 ไม่ลืม” คนเราต้องรู้คุณอื่น

คนเหล่านี้ไม่ควรลืมบุญคุณ พวกเขา

1. ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

2. ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

3. ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือ เมื่อเดือดร้อน

4. ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรยาผู้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข

5. ไม่ลืมบุญคุณ พี่น้องช่วยประคองกันมา

6. ไม่ลืมบุญคุณครู อบรมสอนสั่ง

7. ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะ และนำทาง

8. ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติ ฟ้าดิน

“8 อย่า” เส้นทางชีวิต พูดง่าย

แต่กลับเดินยาก คนเหล่านี้ จำขึ้นใจว่า “อย่า”

1. อย่าเข้าใกล้ ค น ค ด ชั่ ว ช้ า

2. อย่าคบหา คนกลับกลอก ไร้น้ำใจ

3. อย่ารະแวง คนตรงที่ใจซื่อ

4. อย่าลืม ผู้มีคุณมีความรักให้

5. อย่าอิจฉา คนรวยเพียง ชั่ วข้ามคืน

6. อย่า โ ก ร ธ ผู้หวังดี ที่พูดจาไม่เข้าหู

7. อย่าเชื่อ คนพูดคำหวาน หมายล่อລวง

8. อ ย่ า เ ย า ะ เ ย้ ย ค น เ ค ร า ะ ห์ ร้ า ย อับโชค

“8 ไม่ช่วย” การช่วยคนเป็นเรื่องดี

แต่คนเหล่านี้ จำไว้ ว่าไม่ควรช่วย

1. คนไร้วาจา สั ต ย์

2. คน ท ะ เ ย อ ท ะ ย า น อยาก

3. คนที่ทำร้ าย คนอื่น เพื่อประโยชu์ตนเอง

4. คนที่ ล ະ เ มิ ด ศี ล ธ ร ร ม

5. คนไม่รู้คุณคน

6. คนตลบ ตะแลง เปลี่ยนใจไปเรื่อย

7. คนใจคอคับแคบ ไม่เอื้อเฟ้อ

8. คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต

“8 ไม่เกิน” สำหรับผู้สูงวัย หนุ่มๆ สาวๆ ก็ทำได้

พอเราผ่านโลกผ่านร้อน ผ่านหนาว มามากแล้ว ควรคิด

ในทุกๆ เรื่องอย่าได้ “จริงจัง” เกินไป

จนทำให้เราต้องเดินไปสุดขั้ว

1. ไม่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน จนเกินไป

2. ไม่เดินเร็ว เกินไป

3. ไม่ทำอะไร จนเหนื่อยมากไป

4. ไม่หวังชื่อเสียง ลาภยศมากไป

5. ไ ม่ โ ก ร ธ เ ก รี้ ย ว เจ้าอารมณ์

6. ไม่อยู่ในบ้าน ใหญ่เกินไป

7. ไม่กินอิ่ม เกินไป

8. ไม่อยากได้ใคร่มีเกินไป

จำไว้ว่า จงเลือกคบเพื่อน เลือกคนดี

คนจริงใจกับความรักความสัมพันธ์

เมื่อคบถูกคนชีวิต ย่อมรุ่งเรือง

แต่หากคบคนผิด ก ลั ด ก ลุ้ ม เ สี ย ใ จ

ไปตลอดกาล

ที่มา : Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …