Home ข้อคิด ถ้าเลือกคนมาเป็นคู่ชีวิต ขอมีสักข้อก็ยังดี

ถ้าเลือกคนมาเป็นคู่ชีวิต ขอมีสักข้อก็ยังดี

จุดเริ่มต้น ที่สำคัญของชีวิตสมรส คือ การเลือกคู่ครอง เพราะการตัดสินใจ ในการเลือกคู่ครองนั้น เป็นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต จำนวนคนที่ผ่านเข้ามา ให้คุณรักไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรเลยสักนิด เพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น คือคนที่เข้ามามีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้ หรือเปล่า

ในเรื่องนี้ก็สังเกตได้ไม่ย ากเลย ขอแค่คนที่คุณกำลังคบหาดูใจกัน อยู่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัว ก็มากพอที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้แล้วว่า เป็นคนที่คุณควรจะแต่งงานด้วย หรือไม่

1.การรู้จัก “วางแผน”

ลองสังเกตดู ว่าเขาเป็นคนมีหลักการแค่ไหน มีการรู้จักวางแผน เตรียมการล่วงหน้าอย่ างรัดกุม ป้องกันปัญหาต่างๆ ไว้บ้าง และรู้จักคิดถึงอนาคต ระยะสั้นระยะย าว ทั้งต่อตัวเองและต่อคนที่เขารักด้วย ถ้าเราคบคนแบบนี้ก็หายห่วงได้ คนที่รู้จักวางแผน รู้จักคิด และสามารถทำได้อย่ างที่คิดนั้น เป็นคนที่มีหลักน่าคบกัน คงต้องดูต่อไปด้วยว่า นอกจากเขาจะคิดวางแผนเป็นแล้ว

เขามีความพย าย าม ที่จะทำให้สำเร็จผลตามแผนที่เขาวางไว้หรือไม่ การที่เขาทำได้จริงตามคำพูด แสดงถึงความรับผิดชอบ ความหนักแน่น และความอุตสาหะ อดทนหลายอย่ าง ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดี ของคนที่เราต้องการจะเป็นแฟนด้วย เรื่องนี้ต้องใช้เวลาสังเกต

2. ความ”สม่ำเสมอ”

เวลาเราคบใคร คงชอบที่จะให้เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ ความสม่ำเสมอแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเอง หนักแน่น มั่นคง อดทน และมีระเบียบวินัยของตัวเอง คนที่แสดงความเสมอต้นเสมอปลายได้

เมื่อคบไปนาน ๆ ก็จะสามารถประเมินได้ง่าย ๆว่าเขาเป็นคนอย่ างไร เพราะเขามักจะไม่มีอะไร ปิดบัง

ตรงกันข้าม กับคนที่ไม่สม่ำเสมอแสดงว่าเขาปิดบังอะไรอยู่ แต่เขาไม่สามารถปิดบังได้ตลอด

3. ความ”เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”

คนที่เป็นที่รักของใครๆ มักมีนิสัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีการ “ให้” ได้เหมาะสม ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงใจของคนอื่น เวลาคบกันใหม่ๆ เขาอาจแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กับเรา แต่พอรู้จักกันนาน ๆ เขาอาจเป็นฝ่าย “รับ” จากเรา และ เรียกร้อง แบบนี้ต้องระวังให้จงดี อย่าคิดว่าการที่เรารักเขา จะต้องเป็นฝ่ายให้เขาฝ่ายเดียว

การคบกัน ต้องเป็นฝ่าย “ให้” และ “รับ” อย่ างเหมาะสม ถ้าเขาไม่รู้จักให้เลยแสดงว่า เขาไม่ได้มีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยธรรมชาติ แต่อาจเสแสร้งทำ ในระยะแรกๆ

4. ให้ความสำคัญ กับความคิดเห็นของคุณ

คนที่คอยซักถาม และรับฟังความคิดเห็น ความรู้สึก หรืออื่น ๆ พร้อมทั้งจดจำคำพูดของตัวเอง และสามารถทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณในภายหลังได้ อีกทั้งยังรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้าง ของคนคุณ ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของคนที่เหมาะจะสร้างอนาคตร่วมกัน มากเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ถ้าหากคุณให้ความสนใจหมั่นสังเกตการกระทำของอีกฝ่ายก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนที่แค่ให้ความสนใจ กับคนที่ใส่ใจคุณจริง ๆ ออกจากกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

5. อีกฝ่ายก็มี ความคิดเห็นเป็นของตัวเอง

คนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น นอกจากจะเป็นคนที่ฟังความคิดของคุณแล้ว ควรจะเป็นคนที่มีไอเดีย หรือความคิดเห็นเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ระหว่างที่พูดจากัน ก็ควรอยู่ในหัวข้อเดียวกันด้วย ไม่ใช่คนที่มีความคิดเห็นตรงข้ามกับคุณเสมอ หรือเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยอยู่ตลอด เมื่อรู้สึกไม่พอใจ

6. “ยอมรับ” ตัวตนของคุณได้

ผู้ชายกับผู้หญิง มีข้อแตกต่างกันมากมาย อีกทั้งยังมีความหลากหลายกันไปในตัวของแต่ละคน ดังนั้นคนที่คุณตัดสินใจจะแต่งงานด้วยควรเป็นคนที่ สามารถยอมรับตัวตนของคุณได้ ทั้งความแตกต่างในเรื่องของความสนใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ และอื่น ๆ ไม่ใช่คอยบัง คับให้คุณเป็น หรือทำในสิ่งที่เขาต้องการ

7. ชีวิตของเขามีทั้งงาน เพื่อน ครอบครัว และ สิ่งที่สนใจ

หน้าที่ การงาน เพื่อน ครอบครัว และสิ่งที่สนใจเป็นองค์ประกอบหลักที่คนที่คุณจะแต่งงานด้วย ควรมีให้ครบทุกด้าน เพราะอย่าลืมว่าคนเราก็ต้องมีสังคมของตัวเอง กับสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดกันบ้าง อีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า อีกฝ่ายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ใส่ใจสิ่งรอบข้าง และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

8. หา”ความรู้”ใส่ตัวอยู่เสมอ

คนที่จะแต่งงานด้วย ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ก็ได้ แต่อย่ างน้อยก็ควรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากพอที่คุณจะให้ความเคารพ และชื่นชมศักยภาพของเขาได้ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หน้าที่การงานของตัวเอง หรือเสาะแสวงหาความรู้มาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เป็นต้น เพราะคนแบบนี้จะช่วยให้ชีวิตคู่เติบโตได้ดีกว่า คนที่ไม่มีกระตือรือร้นในการหาความรู้ใด ๆ เลย

9. สามารถควบคุมอารมณ์ ของตัวเองได้ดี

คุณสามารถดูจากปฏิกิริย าเวลาคบกันไปนานๆ ดูการแสดงออกของเขา ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภายในครอบครัว กับเพื่อนๆ

หรือเวลาเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝัน เช่น หากเราจำเป็นต้องเลื่อนนัดกับเขาอย่ างกะทันหัน เขามีปฏิกิริย าอย่ างไร

หรือเราจำเป็นต้องปฏิเสธ การขอร้องบางอย่ างของเขา เขาแสดงออกอย่ างไร

ถ้าเขาแสดงอารมณ์ หรือรู้สึกรุนแรง ขาดการยับยั้ง ขาดการไตร่ตรอง หรือเอาแต่ใจตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฟังเหตุผลของเราเลย แบบนี้ควรคบกันห่างๆ ดีกว่า เพราะถ้ายิ่งสนิทกันมากขึ้น เราจะต้องเป็นฝ่ายเดือดร้อน เอาใจเขาฝ่ายเดียว ในที่สุดเราเองจะเป็นฝ่ายทนไม่ไหว

10. ความเข้มแข็งของ”จิตใจ”

เราต้องคอยสังเกต เวลามีสถานการณ์ที่ทำให้เขาไม่สบายใจ เครียดหรือวิตกกังวล แล้วดูว่าเขาคิดและตัดสินใจอย่ างไร คนที่มีความเข้มแข็งของจิตใจจะ”สู้”ปัญหา มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาหนทางแก้ไข อย่ างรอบคอบ มองถึงข้อดี ข้อเสีย รู้จักปรึกษาผู้อื่น

รู้จักเอาความคิดเห็นผู้อื่น มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และเมื่อปัญหาผ่านพ้นไปแล้ว ก็สามารถทบทวนเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต เพื่อป้องกันกับปัญหาต่อไปในอนาคต คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่ดี ข้อหนึ่งที่สมควรมีในคู่ของคุณ

11. มีอารมณ์”ขัน”

หนึ่งในส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ชีวิตรักเดินทางไปถึงความสำเร็จได้ คือการมีอารมณ์ขันแต่ก็ควรพิจารณาลักษณะการใช้มุกตลกด้วยว่า เป็นคำพูดและนำออกมาใช้ ในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่อย่ างไร เพราะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ได้ ถ้าหากอีกฝ่ายนำข้อด้อยออกมาล้อเลียน หรือเห็นเป็นเรื่องขำขัน

ในทางกลับกัน มุกตลกที่ดีก็จะพาพวกคุณไปสู่ชีวิตคู่ที่มีความสุขในที่สุดได้เหมือนกัน

ทั้งหมดนี้ … เป็นคุณสมบัติของคนที่คุณควรเลือกมาเป็นคู่ชีวิต ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ หากมีข้อที่สำคัญหลายๆ

ข้อก็น่าจะเป็นคนดีเพียงพอที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้ และหากต้องการคู่ครองที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่ างที่กล่าวมา

ตัวคุณเองก็ควรจะทำอย่ างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้ได้ด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา จาก meetnlunch

Load More Related Articles
Load More By kdadmin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อดูแลพ่อแม่ผลบุญ12 ข้อ ลูกกตัญญูจะได้รับ

หลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกันมามากตั … …