Home ข้อคิด วิธีจัดการเงินให้พอกิน พอใช้ และมีเงินเหลือเก็บ

วิธีจัดการเงินให้พอกิน พอใช้ และมีเงินเหลือเก็บ

เพราะอะไร คนที่มีเงินเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเงินใช้อย่ างไม่ขั ดสนเลย เขาทำยังไงนั่นอาจเพราะเขามีการจัดการกับเงินของเขาได้ดีไง แล้วเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจ การเงิ นของเรานั้นดีขึ้น เรามาดูกัน

1.งดค่ าใช้จ่ า ย ที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

ส่วนหนึ่งเลย เพราะเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเก็บไม่ไ ด้ ใช้จนหมดตลอดนั้นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือคือการใ ช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ซื้ อมาเพียงเพราะชอบ ที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้

แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆแต่ ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆอาจจะทำได้ย ากแต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลื อใช้เก็บออมได้

เพราะเหล่านี้ ถือว่าเป็นรายจ่ า ย ที่มีความฟุ่ม เฟือยมาก หากลดไปได้คุณมีเงิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะแค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

2.ซื้ อ ของที่คุณภาพ มิใช่ร าค า

หลายคน ที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัย ชอบซื้ อของ แล้วดูที่ร าค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกร ร มของตัวเองใหม่นะควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี ก่อนที่จะ ซื้ อ นอกจากจะดูที่ร าค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้น การที่จะซื้ อของแล้ว

ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าวเ ราจะได้ใช้ของ อย่ างคุ้มค่ าแ ละ ไม่ต้องเสี ยเงินซื้ อบ่อยๆไง ไตร่ตรองดูก่อนก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร าค าเพิ่มขึ้นอีกนิด มันย่อมคุ้มค่ ากว่า ฉะนั้นไม่ควรมองที่เรื่องของร าค า

อย่ างเดียวควรดูที่คุณภาพด้วยจะดีที่สุด และต้องรู้จักจำกัดการใช้เงินของตนเอง ในแต่ละวันด้วยนะ เช่น กำหนดว่าวันนี้ใช้เงินเพีย ง 300 บาท คุณจะซื้ ออะไรก็ ซื้ อ ไม่เกินไปกว่านี้และควรมีวินัย เมื่อใช้หมดแล้ว ก็ควรหยุดแค่นั้น เหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่ าใช้จ่าย บานปลายทั้ง มีเงินเหลือ ทั้งยังทำให้ไม่ขา ด วินัยในการใช้เงินด้วย

3.ทำบั ญชีรายรับ รายจ่าย ให้กับตัวเ อง

เรื่องพวกนี้ คือพื้นฐานในก ารออมเงิน ที่เชื่อว่าหลายคนรู้ จักเป็นอย่ าง ดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเองสิ่งที่ต้องทำให้คือเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่า ยของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อน ๆนั้นใส่รายการต่าง ๆ ที่ได้ใช้ ใ นบัญชี

รายรับรายจ่า ยของเราไงจะได้รู้ว่า อันไหนที่เราจ่า ยไปบ้ า งและจ่า ยไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่ าใช้ จ่า ยในแต่ละเดือนจ่า ยไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้จะส่งผลดี ให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

ที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …