Home ข้อคิด วิธีเอาชนะคนอิจฉา อย่างเป็นผู้ดี

วิธีเอาชนะคนอิจฉา อย่างเป็นผู้ดี

บทความนี้ เป็นเรื่องจริงที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ ใ นปัญหาการโดนอิจฉาการโดนกล่าวร้ า ย นินทาในเรื่องต่างๆ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร อย ากให้ทุกคนได้ลองอ่ า นบทความนี้ดูนะคะ

คุณจะไม่ชอบการที่ต้อง ลดตัว ไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา”เพราะอธิบายยังไงคนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้ พย าย ามเถียงข้างๆคูๆจะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง”

แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณ แ ย่ ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาอีกหน่อย(คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ” มักจะใช้วิธีหาทางทำร้ า ยคนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น)

การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้ จึงไม่มีวันจบแต่การไปโต้เถียง…จะ ทำ ล า ย “ความสงบใจ” ของคุณเอง …ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้”เพราะเสียประชากรดีๆ …ให้กับฝ่ายอธรรม ไปคนดีๆอย่ างเรา จึงต้อง “ไม่เป็นเหยื่อ” คนเหล่านี้วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1. อย่ าลืมว่า คนที่อิจฉา คิดร้ า ย เ ก ลี ย ด ชังคนอื่น…ก็เหมือน “ตกนรกทั้งเป็น” อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม เ ค รี ย ด กังวล นั่นแหละ คือ นรก(เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” …นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด)

การอิจฉา เ ก ลี ย ด ชัง คนอื่น จึงเป็น “การทำโทษ” คนๆนั้น อยู่แล้วก ร ร มเห็นทันตา!อย่ าไปคิดแก้แค้นเขา ให้ “กฎแห่งก ร ร ม” จัดการ ดีที่สุดเพราะถ้าคุณตอบโต้ในทางร้ า ย…มันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วย

2. ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง “นรกในใจ” กับเขาด้วยคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป“ทุกข์” กับพวกเขาด้วย แม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณ มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้

แปลว่า เขาชนะ (ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้! )หมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ ดูแล “จิต” และ “ใจ” ของเราให้มีความสุข เสมอ 100%ไม่รุ่มร้อน ไม่ เ ค รี ย ด ไม่กังวลอย่ าลดความสุขตัวเอง (เพราะ…การมีความทุกข์เพิ่ม = นรกในใจ)

ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้นเหมือนมี “เกราะกำบัง”น้ำลายย าพิ ษของคนอื่นคนที่อิจฉา เ ก ลี ย ด ชังคุณ จะ “ยิ่งปี๊ด”เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุข

มีคำกล่าวว่า “การแก้แค้นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”ผมเห็นด้วย เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้นมีความสุขขึ้น ….คนขี้อิจฉา จะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็น

น่าสง ส า ร มากแต่เรื่องที่เค้าจะ “สะใจ” คือ การเห็นคุณมีความทุกข์ ร้อนใจ (ตกนรกในใจ)เหมือนพวกเขาเรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “สะใจ”พวกเราในเพจนี้ไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะมาอยู่ “บนสวรรค์ในอก” กับพวกเราต่อนะเป็นกำลังใจให้คุณทำได้

3. Take action ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเองการไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “ย าพิ ษ”ในใจคุณไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรองอย่ างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ างคือ

1. มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุกข์ไปกับคนคิดร้ า ยด้วย

2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง …เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุป

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100%เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเองอย่ าลดตัวไปตอบโต้คน ชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำๆแบบนั้นพวกเราในเพจนี้ เป็น “ประชากรคนคิดบวก” ไม่ยอมเสียจำนวนประชากรนะครับเราเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

ปล. แถมให้อีกข้อสำคัญเวลาคุณรักษาความสุขในใจ (สวรรค์ในอก)คุณจะเหมือนมี

“พระคุ้มครอง”จักรวาล จะเข้าข้างคุณเพราะตามกฎแรงดึงดูดพลังบวกที่คุณส่งออกไป จักรวาลจะตอบสนองมนุษย์จิตเล็กๆ ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พลังจักรวาล) เข้าข้างคุณเต็มที่คุณเหมือน

เดินไปไหน มีเกราะกำบัง มีคนคอยช่วย(จักรวาลคอยส่งคนและสถานการณ์ที่จะช่วยคุณ มาให้)นี่คือความลับ ที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหลาย ได้สอนเรามาและถ้าคุณ “อวยพร”คนที่มุ่งร้ า ยคุณได้ก็จงทำเพราะเขาเป็นคนที่น่าสง ส า ร เพราะกำลัง “ตกนรกทั้งเป็น” ช่วยเขาได้ ก็ช่วย

ที่มา : บั ณ ฑิ ต  อึ้ ง รั ง ษี

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …