Home ข้อคิด อายุใกล้ 40-60 ปีขึ้นไป จงจำ 6 ข้อนี้ไว้ จะได้มีความสุข

อายุใกล้ 40-60 ปีขึ้นไป จงจำ 6 ข้อนี้ไว้ จะได้มีความสุข

ปัจจุบันนี้การเลี้ยงลูกเพื่อที่จะให้มาดูแลตัวเองตอน แ ก่อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้ว ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้เตรียม แ ก่ อย่ างไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นทุก ๆ คนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความช ร าที่กำลังก้าวเข้ามาจะต้องจำวิธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ ใช้ชีวิตวัยช ร าอย่ างมีความสุข โดยไม่ต้องรบกวนของลูกหลาน

1 ใช้ชีวิตอย่ างไม่ต้องกังวล เรื่องของลูกๆอะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเดี๋ยวจะกลายเป็นทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูก ๆ รำค า ญไปเสี ยอีกเรื่องของพวกเขา อย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับเราแ ก่แล้วจัดการแค่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบ า ก

2 ใช้ชีวิตแบบไม่ ท ว ง บุ ญ คุณคนเราแ ก่แล้ว อย่ าเอ าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเก่าๆมาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยใครคนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่ านไปคุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลาน

ก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวัน เอ าแต่บ่นต่อหน้าหลานๆว่าลำบา กตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำก็หาข้ออ้างหาวิธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไปไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบา กเฉย ๆไปช่วยแล้วลูก ๆ ก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก ไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

3 ใช้ชีวิตอย่ างใจกว้างแ ก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองนักเปิดใจให้กว้าง อย่ างกินอะไรก็กินอย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามหาคุณค่าไม่ต้องก ลั วการใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อยดีกับตัวเองหน่อย เงินก็จะกลายเป็นมรดกคุณเอ าไปไม่ได้สักบาทเดียว

4 คือมีชีวิตด้วยตัวเองคนเราแ ก่แล้ว ก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกๆไม่สาม ารถพึ่งพาได้อย่ าเอ าความหวังที่จะให้ลูก ดูแลตอนแ ก่ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆก็มีงานการของพวกเขาพวกเขามีความก ดดันมากมาย คุณไปอยู่กับลูก

ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออก ทำให้ไม่มีความสุขสู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่าใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆเก็บเงินตอนที่คุณยังหนุ่มสาวอย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูกแต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

5 ใช้ชีวิตอย่ างแข็ งแรง สุขภาพแข็ งแรงสำคัญที่สุดยิ่งแ ก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุขภาพแข็ งแรงกินอาหารดีๆ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เองถึงจะไม่เป็นภ า ร ะคนอื่น อยู่อย่ างมีศัก ดิ์ศรีเมื่ออายุมากขึ้น ต้องรั ก ษ าสุขภาพยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นออกกำลังกาย เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ

6 ใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยงเพลง หากิจ ก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยม เต้นรำอย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ อย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวันต้องผ่อนคลายอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา : horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …