Home ข้อคิด เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก “กาหลง ซ า ก ”

เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก “กาหลง ซ า ก ”

นานมาแล้ว มีซ ากช้างลอยไปตามกร ะ แ สน้ำ กาตัวหนึ่งพบเข้าก็ดีใจคิดว่าตนเป็นผู้โชคดี เพราะ…จะได้ อ า ห า ร กินฟรี โดยไม่ต้องออกแรงไปอีกนานจึงโผลงจับที่ซ ากช้าง จิกกินเ นื้อช้างที่เน่ าเปื่ อ ย

อิ่มแล้วก็หลับอยู่บนซ า กช้างนั้นเองตื่นขึ้นก็กินอีก กินๆ นอนๆ อยู่กับซ า กช้างนั้นอย่างมีความสุข นานวันเข้ากระแสน้ำก็ไหลออกสู่ทะเลซ ากช้างก็พลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ จนถึงกลาง

มหาสมุทรพอซ ากช้างเปื่อ ยเน่ าสื้นไป กาก็มองไม่เห็นฝั่งเสี ย แล้วถึงจะพย าย ามบินกลับอย่างไรก็ไม่สามารถพ้ น จากมหาสมุทรได้ จึงหมดแรงจมน้ำ ต า ย ในที่สุด

ในทางธรรม…

ซ า กช้างที่ลอยไปตามกร ะ แ ส น้ำนั้นท่านเปรียบเหมือนก า มคุณ ๕ ได้แก่…รูป เสียงกลิ่น รสและ สัมผัสที่น่าพอใจ ทำให้เกิดสุขซึ่งเป็นเรื่องที่ปุถุชนมุ่งแสวงหา เพราะที่มนุษย์ต้องการเงิน

ทองข้าวของ อ า ห า ร การกินหรือที่อยู่อาศัย ก็เพราะ..สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ชีวิตเข้าถึง รูป เสียง กลิ่นรส และสัมผัสที่ทำให้เกิดสุขทั้งสิ้นไม่นับวัตถุสิ่งของเครื่องปรนเปรอความสุขส่วนเกินที่มีอยู่อีกกลาดเกลื่อนมากมาย

ก า มคุณ ๕ จึงเป็นของคู่กับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนด้วยแล้วก็เปรียบเหมือน อ า ห า ร ที่จำเป็นกับชีวิตนั่นแหละ

ข้อค ว ร ร ะ วั งในเรื่องนี้ก็คือ…

แม้ต้องมีก า ม คุณเป็น อ า ห า ร ของชีวิต แต่ไม่ควรหล งใหลเผลอสติต้องนึกไว้เสมอว่า… ชีวิตที่ผูกพันกับกา มคุณก็เหมือนการอยู่บนซ า กช้างที่ลอยไกลออกไปทุกทีแล้วฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็น โ ท ษ ของกา ม คุณเสี ย บ้าง

ยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณจึงจะไม่ต้องพบช ะ ตา ก ร ร มเหมือนกาหลงซ า กตัวนั้น

เชื่อมั่นใน ศรัทธาคัดลองจาก…เอ ก ส า ร บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม

ที่มา : chayend

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

หากเจอมรสุม 5 ข้อคิดนี้ ช่วยให้คุณผ่านไปได้

ไม่ว่าใครๆ ในการใช้ชีวิตก็ต้องมีกำลังใจ แม้ต้องใช้ชีวิต … …