Home ข้อคิด (เรื่องนี้เขียนไว้ดีมาก) จังหวะชีวิตแต่ละคน“ไม่เหมือนกัน”

(เรื่องนี้เขียนไว้ดีมาก) จังหวะชีวิตแต่ละคน“ไม่เหมือนกัน”

บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี.. แต่ต้องรออีก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้องมาประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ จบ ชี วิ ต ลงในอายุเพียงแค่ 25 ปีบางคน ท้ อ ง ก่อนแต่ง.. ขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้ดาราดังบางคน วางมือจากวงการบันเทิงตอนอายุ 35 ปี

ขณะที่ดาราบางคนแจ้งเกิดในวัย 50 ปี บางครั้งเราก็ได้เหนว่า… ผู้คนรอบตัวเราหลาย ๆ คนบางคนก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเรา บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเราแต่ทุ กคนกำลังวิ่งในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง

อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ และอย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไปหรือ เผลอไปดูถู กใคร… เขาอาจกำลังทำงานอย่ างหนักในเส้นทางของเขา

และเราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกัน ตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแต กต่างกันเพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้นเปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลาย

บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอก เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้เร็ว แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นานบางคนเปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติมโตและ บ่มเพาะ ความสำเร็จ แต่เมื่อออกด อกออกผมแล้ว ยั่งยืน และ ย าวนานกว่า

จำไว้… ไม่มีหรอกคำว่าล้ มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้ มเลิกไปก่อน !! จงอย่ าเปรียบเทียบความล้ มเหลวของเรา กับ ความสำเร็จของใคร

แค่บางจังหวะในชีวิต อย่ าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป ทุ กความสำเร็จของทุ กคน…มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงิ นเก็บ ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จผมไม่กล้าขี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจก็ได้ แต่ผมจะไม่ทำ

เพราะ ต่อให้ผมเลือกที่จะสบาย และ ขี้เกียจทำงานในวันนี้ แต่.. ในวันข้างหน้าผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดีถ้ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็ทำมันให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เลย อย่ าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจังเพราะ ชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโ ชคดี

ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบาก ไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวายของบุคคลดังนั้น…ความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือก

คุณจะไม่อิ จฉารายได้หรือเงิ นเดือนของคนอื่นเลย หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่ างหนักทุ กวันและ ลำบากแทบทุ กคืนกว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้ และ มีมากขนาดนี้ได้

ที่มา : รักยิ้ม

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …