Home ดวง-ทายใจ เลขรองตัวสุดท้ายบัตรประชาชน บอกนิสัยคุณได้

เลขรองตัวสุดท้ายบัตรประชาชน บอกนิสัยคุณได้

ถ้าพูดถึงเรื่องเลขบัตรประชาชนแล้วนั้นทุกคนย่อมมีติดตัวมาตั้งแต่ได้มีการแจ้งเกิด ซึ่งแต่ละคนจะได้เลขประจำตัว 13 หลักไม่ซ้ำกันและไม่สามารถเลือ กเลขของตนเองได้ หากพูดง่ายๆ ก็คือ เลขที่ทุกคนได้นั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นเลขของคุณมาแล้ว สำหรับเลข

บัตรประชาชนนั้นนอ กจากจะมีประโยชน์ในเรื่องของการระบุตัวตนของแต่ละบุคคลแล้วยังสามารถบอ กถึงดวงชะต าของเจ้าของเลขได้อีกด้วย วิธีการดูนั่นก็คือ ให้ดูตัวเลขรองสุดท้าย เมื่อรู้แล้วก็นำไป อ่ า น คำทำนายของคุณได้เลยแต่ถ้าหากต้องการที่จะดูให้คนรอบข้าง ก็ลองถามเขาดูว่าตัวเลขรองสุดท้ายเป็นตัวเลขอะไร

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 9

ตัวเลข 9 นี้บ่งบอ กในเรื่องของเวทมนตร์ความเสน่หา มีลักษณะนิสัยคือความหยิ่งทะนงในตนเองสูง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครเพื่อลดศักดิ์ศรีง่ายๆและยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีด้วย เหล็กกล้าบ่งบอ กถึงความสุขกายสบายใจ เป็นคนที่มีชื่อเสียง หากมีความตั้งใจ

ในการใช้ชีวิตและตั้งใจในการทำงานจะประสบความสำเร็จสูง อาชีพที่เหมาะสมกับคุณส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นอาชีพในเรื่องของการค้าขาย การขายของออนไลน์ จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 8

เลข 8 นั้นแสดงถึงความทุกข์ใจ มีปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย หาจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอก็จะทำให้ตกใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไปดูลักษณะนิสัยคนที่เป็นเลข 8 นี้ เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองได้ระดับหนึ่ง

มักจะมีปัญหากับบุคคลที่สามอยู่ด้วยไป มีจิตใจดีชอบที่จะช่วยผู้อื่นอย่างชาญฉลาด มีความลับก็สามารถเก็บความลับได้ เป็นเพื่อนที่ดีๆของใครหล า ยคน มักจะช่วยแก้ปัญหาได้หล า ยๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของความรักคุณเป็นที่ปรึกษาความรักทั้งกายทั้งใจได้เป็นอย่างนี้

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 7

ตัวเลข 7 นั้นบ่งบอ กถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตรไมตรี และบริวารทั่วไป แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยจะได้รับสักเท่าไหร่ มันเป็นเพราะลักษณะในการใช้ชีวิตของคุณนั่นเอง ตัวเลข 7 นั้น มักจะไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียว ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หากลงทุนทำธุรกิจ

ร่วมกับคนอื่นจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ในเรื่องของทำธุรกิจนั้นควรที่จะทำด้วยตัวของคุณเพียงคนเดียว จะต้องเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคนเดียว คอยออ กคำสั่งและแสดงความคิดเห็นแล้วจะได้ดี ตัวเลขนี้บ่งบอ กถึงการทำงานที่ประสบความสำเร็จ หากทำร่วมกับคู่ครองในช่วงวัยกลางคนจะประสบความสำเร็จดีมาก

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 6

ตัวเลข 6 แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว เป็นคนที่กล้าหาญ กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออ กในทุกๆสิ่ง ยกเว้นในเรื่องของความรักเท่านั้นเองสำหรับในหน้าที่การงานที่เหมาะสม เหมาะสมกับการเป็นพวกแนวหน้า ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆ

ให้คำปรึกษาคนอื่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของความรักยกเว้นในเรื่องของการเงิน คุณเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีไม่ยอมก้มหัวให้ใครได้ง่ายๆ มีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องของความรัก ถ้าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ทุกแขนง

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 5

หมายเลข 5 นั้น บอ กได้ถึงความเชื่อมั่น มีความเชื่อในเรื่องของคุณธรรมนำใจ เป็นคนที่มีจิตใจดีสามารถรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยด้วยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง อีกทั้งยังเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณอันยอ ดเยี่ยม

การพูดการจาดี มีบุคลิกเฉพาะตัว เป็นที่น่าเคารพนับถือของใครหล า ยคน แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคุณก็คือมักจะเป็นคนที่พลาดโอกาสดีๆไปหล า ยครั้ง เป็นเพราะความไม่มั่นใจของคุณเอง

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 4

ตัวเลข 4 แสดงถึงอำนาจบาตรใหญ่ มีลักษณะความเป็นผู้นำสูง หากเป็นผู้นำจะมีความเจริญก้าวหน้าด้วย ส ม อ ง เป็นนักคิดนักพูดนักบรรย าย มีชื่อเสียงที่โด่งดัง อีกทั้งยังมีสัมภาษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไป ในบางครั้งจะมีความรู้สึกรับรู้บางสิ่งบางอย่างได้ล่วงหน้า ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเอง

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 3

สำหรับหมายเลขต ามนั้นอย่าได้ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์ อย่าปล่อยให้กับคนอื่น มากนะ คุณเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้แต่อย่าพย าย ามให้คนอื่นเขาเอาผลประโยชน์ที่คุณๆได้ไป ลักษณนิสัยของคนนั้น มักจะเป็นคนที่ชอบออ กเดินทาง

ชอบความสะดวกสบาย อาชีพที่เหมาะกับคุณจะเป็นในเรื่องของการเดินทาง การค้าขาย กล า ยเป็นไกด์ ทำงานในสถานที่ต่างถิ่นต่างแดน แล้วจะประสบความสำเร็จ ช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความรัก อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าได้

ในอนาคต แต่บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเป็นกังวลไป ถ้ามีความเชื่อใจและมีความสุขมั่นใจในคนรักของคุณมันก็จะดีเอง อย่าได้วิตกกังวล ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 2

หมายเลข 2 นี้แสดงถึงผู้ที่มีบุญวาสนา เป็นคนที่มีชื่อเสียงในหล า ยๆด้าน แต่จะต้องมีความรู้และขยันศึกษาโดยที่ไม่อยู่เฉยๆเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคิด กล้าที่จะแสดงออ กในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่าง มักจะเป็นคนที่ไขว่คว้าในเรื่องของการทำงานและกันสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ มีความเป็นผู้ใหญ่ รักครอบครัว ฐานะอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก เป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไป

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 1

ตัวเลข 1 นั้นแสดงออ กถึงการเป็นคนที่ไม่ยอมคน มีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในใจ มีความคิดความ อ่ า น ที่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่มักจะไม่ค่อยนำออ กมาแสดงให้คนอื่นได้รับรู้ ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเป็นคนที่ปล่อยวาง เมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะรู้สึกปล่อยวางกับมัน

เพราะคุณเป็นคนที่รู้ว่าถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ก็ปล่อยมันไป คุณเป็นคนที่มีจุดเด่นในเรื่องของที่สัมพันธ์ที่เหนือมนุษย์ หรือที่เรียกว่าสัมผัสที่ 6 บางครั้งอาจจะรู้เรื่องราวเหตุการณ์ข้างหน้า บางครั้งจะได้ยินเสียงหรือบางอย่างที่กำลังจะเกิดในช่วงขณะหนึ่ง และมันก็เกิดขึ้นจริง

คนที่เกิดในวันนี้มีนิสัยที่แตกต่างจากคนทั่วไป เป็นคนที่เอาตัวรอ ดได้เสมอ ไม่ว่าตนเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ต ามแต่เป็นคนที่พูดจาโผงผาง พูดจาตรงไปตรงมา ไม่ค่อยที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนฟังสักเท่าไหร่ แล้วแต่คนที่รับฟัง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้ ขอแนะนำว่าให้คุณลดเโทนสียงลงไปอีกสักหน่อย แล้วมันจะดีกับตัวคุณเองในเรื่องของอำนาจความยิ่งใหญ่

เลขบัตรรองตัวสุดท้ายเป็น :: เลข 0

ตัวเลขนี้จะแสดงออกถึงจักรพรรดิ ความมีอำนาจ น่าจะเป็นคนที่มีคนอื่นคอยห่วง เป็นที่รักของใครหล า ยคนโดยเฉพาะคนที่สูงอายุชีวิตจะมีความเหนื่อยมาก อยู่กับใครก็เหนื่อยเพราะคำว่าเป็นแม่ทัพนั่นเอง ความหมายก็บอ กกันตรงๆอยู่แล้วว่า ไม่มีแม่ทัพคนใด

ที่ไม่เหนื่อย จะต้องออ กคำสั่งและรับผิดชอบด้วยตัวของคุณเอง ไม่มีผลงานใดก็คงไม่เป็นแม่ทัพได้ ตัวเลข 0 นั้นเป็นตัวเลขแห่งความสำเร็จ ไม่ได้บ่งบอ กถึงความรู้แบบแต่อย่างใด เพียงแต่คนอื่นคิดกันไปเองว่า

ถ้าตัวเลข 0 ก็เท่ากับชีวิตนั้นสูญค่า แต่แท้จริงแล้วตัวเลข 0 เป็นตัวเลขแห่งการวน เวียนกลับมาในจุดเดิม กลับมาในจุดที่มีความสุขความรุ่งเรือง

เป็นตัวเลขแห่งความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นตัวเลขในเรื่องของความรักได้อีกด้วย ลักษณะของคนที่ได้ตัวเลข 0 มักจะเป็นคนที่กล้าแสดงออ ก ถ้าตัดสินใจ รักในความมีระเบียบและในเรื่องของการตรงต่อเวลา ไม่ชอบให้ใครมาออ กคำสั่ง ไม่ชอบให้ใครมาสรรเสริญ

เยินยอสักเท่าไหร่ เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น มากกว่านี้ ชีวิตนี้จะต้องสบายแน่นอน ถ้าหากเป็นคนที่มีความขยัน โชคลาภจากเลข 0 จะนำพาให้ชีวิตดีขึ้น

ที่มา : e – y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ดวง-ทายใจ

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …