Home ดวง-ทายใจ เลือกกาแฟที่คุณชอบดื่มที่สุด บอกนิสัยลึกของคุณได้

เลือกกาแฟที่คุณชอบดื่มที่สุด บอกนิสัยลึกของคุณได้

คนที่ชอบดื่มกาแฟ คาปูชิโน

คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติก มีความเป็นศิลปินมาแต่กำเนิด เป็นที่คนละเอียดอ่อน ชอบทำอะไรที่มีความทา ท้ า ย และตื่น

เต้น เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนอื่นได้เสมอเป็นคนที่รักพวกพ้อง

รักญาติมิตรสหาย ชอบเฮฮาสนุกสนาน พูดจากตรงไปตรงมาก ถึงแม้บางครั้งจะชอบเพ้อฝันก็ตาม

คนที่ชอบดื่มกาแฟ อเมริกาโน

คนกลุ่มนี้ ว่ากันว่าเป็นคนที่อีโก้สูง คิดแต่ว่าตนเองมีดีกว่าคนอื่น ไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ แม้แต่กับคนสนิท

แต่ก็เป็นคนที่มีความรับ ผิ ด ชอบต่อตัวเองและครอบครัว เพียบพร้อมด้วยความสามารถในการประกอบอาชีพ อั ธ ย า ศั ย ดี

คนที่ชอบดื่มกาแฟ มอคค่า

เป็นคนที่ฉลาดในการใช้จ่าย จนบางครั้งดูเหมือน ขี้ เ ห นี ย ว แต่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆ

มีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักสนุกสนาน ชอบใช้ชีวิตอิสระ เป็นคนอารมณ์ดี ถ้าโกธรก็หายเร็ว เป็นคนหัวรั้นบ้างในบางครา

คนที่ชอบดื่มกาแฟ ล า เ ต้

คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน ชอบความสวยงาม อ่อนไหวง่าย ใส่ใจในความรู้สึกของเพื่อนๆ

ชอบแต่งตัวที่มีความสวยงามทันสมัย พิ ถี พิ ถั น ในการแต่งตัว

เป็นคนเจ้าระเบียบ มีร ส นิ ย ม มีเสน่ห์ แต่ชอบเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกัน

คนที่ชอบดื่มกาแฟโบราณ

เป็นคนเปิดเผย ใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ไม่ชอบดูถูกใคร และไม่ชอบให้ใครดูถูกเช่นกัน มีความรักในหน้าที่

และเพื่อนร่วมงาน ชอบพบปะผู้คน เป็นคนที่ใครๆ ชอบมาสนทนาพูดคุยสารทุกสุ ข ดิ บ ด้วยเสมอ เป็นคนที่รับฟังคนอื่นได้เสมอ

คนชอบดื่มกาแฟ เอสเพรสโซ

ค่อนข้างมีนิสัยตรงไปตรงมา เป็นตัวของตัวเองสูง มีความจริงใจ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร อีกทั้งไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเช่นกัน

เป็นคนมีเหตุผลพอสมควร มีความรอบคอบ เป็นคนมีเป้าหมายของตัวเอง ชอบวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า

คนที่ชอบดื่มกาแฟซอง หรือกาแฟผงสำเร็จรูป

คนกลุ่มนี้ เป็นคนเรียบง่าย ไม่กฏระเบียบมากนัก เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่ง ถึงแม้บุคลลิกภายนอกดูนิ่งๆ

ก็ตาม รักอิสระ รักความสงบ ยิ้มง่ายอารมณ์ดี ว่ากันว่าคนกลุ่มนี้มักจะเจ้าชู้เงียบๆ แต่พอได้แต่งงานไปแล้วก็จะดี

ที่มา : จันทร์เจ้า

 

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ดวง-ทายใจ

Check Also

10 สัญญาณ บอกว่า คุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้ว

หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโลก ภายนอกบ้าง อย่าจมปลักอยู่ใ … …