Home ดวง-ทายใจ เลือกภาพวิวที่ดูแล้วสบายใจ บอกมุมมองของชีวิตคุณได้

เลือกภาพวิวที่ดูแล้วสบายใจ บอกมุมมองของชีวิตคุณได้

แบบ 1

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “เป้าหมาย” เป็นที่ตั้งคุณเป็นคนที่สามารถคิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับคุณได้และคุณก็ทำตามรูปแบบนั้นอย่ างมั่นคงแม้คุณจะไม่ชอบอยู่คนเดียว

แต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่มีค่าเพราะคุณเติบโตและเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเวลาที่อยู่คนเดียวแม้คุณมักทำอะไรอย่ างเต็มที่เสมอแต่บางครั้งคุณกลับรู้สึกว่าอย ากที่จะแสดงตัวตนของคุณให้ได้ดีกว่านี้สำหรับคุณแล้วสัญชาติญาณของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการนำทางก้าวต่อไปของคุณ

แบบ 2

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “ความสุข” เป็นที่ตั้งผู้คนจะชอบและรู้สึกถึงความกระปรี้กระเปร่าเวลาที่มีคุณอยู่ใกล้ๆเพราะคุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและมีแรงบันดาลใจคุณพย าย ามทำให้ทุกวันของคุณนั้นเหมือนการพักร้อน

และในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยคุณเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานและขยันหมั่นเพียรไม่ค่อยจะปฏิเสธงานอะไร หรือใครคุณเชื่อในความดีของตัวเองและคนอื่นคนอื่นๆก็มักจะได้รับแนวคิดที่ดีนี้จากคุณไปด้วย

แบบ 3

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “ความเรียบง่าย” เป็นที่ตั้งในโลกที่อยู่ย ากเช่นนี้คุณเชื่อว่าทุกคนสามารถหาความสุขสำหรับตัวเองได้คุณใช้เวลาในแต่ละวันอย่ างเรียบง่ายและอย่ างดีที่สุด

และไม่ผลักดันหรือบังคับตัวเองมากจนเกินไปคุณเป็นคนที่มีความสามารถทางการสื่อสารและเข้าได้กับคนเกือบทั้งหมดและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและคุณยังเป็นคนที่จิตใจดี มีคุณธรรมแทบไม่เคยพูดหรือโอ้อวดในเรื่องความดีของคุณเลย

แบบ 4

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “แรงบันดาลใจ” เป็นที่ตั้งคุณเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัวและอาจหลายด้าน เช่น การเขียน การแสดง ดนตรีการวาดคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง

เต็มไปด้วยความหวังและทำทุกอย่ าง อย่ างมุ่งมั่นเพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเองก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้แล้วคุณมักวางแผนอย่ างใหญ่โต ทั้งสำหรับตัวของคุณเอง และอาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

แบบ 5

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “การกระทำ” เป็นที่ตั้งคุณมักทำอะไรตามแรงจูงใจที่มี คุณจะเริ่มทำทันทีโดยไม่ยอมเสียเวลาคิดละเอียดละออเรียกว่าทนอยู่เฉยๆไม่ได้คุณคิดว่าออกเดินไปอย่ างไร้ทิศทางก่อนก็ยังดีกว่านั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรคุณมีบุคลิกที่ร่าเริง และ

สามารถสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้กับตัวเองได้ในทุกเรื่องคุณมีปฏิกริย าตอบโต้ต่อสิ่งต่างๆอย่ างรวดเร็วมีไหวพริบในการพูดตอบโต้ที่ชาญฉลาดเช่นกัน

แบบ 6

คุณใช้ชีวิตโดยยึด “ครอบครัว” เป็นที่ตั้งตราบที่คุณมีคนที่รักอยู่ใกล้ๆมีปัจจัยพื้นฐานสำหรับชีวิต คุณก็มีความสุขได้แล้วคุณไม่ต้องการอะไรมากมายเลยคุณเป็นคนที่มีใจโอบอ้อมอารีอย่ างมาก

และมีความเชื่อมั่นในคนอื่นๆ คนทั่วไปจะรู้สึกประทับใจในตัวคุณคุณเป็นคนที่ทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นๆเสมอแม้บางทีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักคุณมีความสุขที่ได้ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นรู้สึกดีเสมอเมื่อเป็นที่ต้องการของใครๆ

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ดวง-ทายใจ

Check Also

10 สัญญาณ บอกว่า คุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้ว

หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโลก ภายนอกบ้าง อย่าจมปลักอยู่ใ … …