Home ดวง-ทายใจ เลือกส้มที่คุณชอบ บอกนิสัยคู่ครองในอุดมคติคุณได้

เลือกส้มที่คุณชอบ บอกนิสัยคู่ครองในอุดมคติคุณได้

คุณชอบคนแบบไหน นิสัยของคุณเป็นอ ย่ า ง ไร เพียงแค่ภาพส้ม 1 ภาพ อาจจะบอกได้ถึงตัวตนของคุณทั้งหมด ลองเลือกมาเพียง 1 ภาพที่ชอบมาก ๆ จากนั้นเลื่อนลงไป อ่ า นคำทำ น า ยได้เลย ซึ่งความแม่นมันก็มีมากพอสมควร ถ้าเลือกส้มที่ชอบได้แล้วไปดูกันเลย

เลือกส้มภาพที่ 1

บ่งบอกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบเ ก็ บ ตั ว มักจะเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองแต่ก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งเหมือนกันนะ รับฟังความเห็นคนอื่นเสมอ เป็นคนที่ออกจะดูซื่อ ๆ

สักหน่อย มีความอ่อนไหวเยอะทีเดียว เวลามีปัญหาทุ ก ข์ ใ จ จะเก็บเอาไว้คนเดียวไม่แสดงออกให้คนอื่นรับรู้ ส่วนเนื้อคู่ที่ชอบคือเป็นคนที่ ใจเย็น อดทน อ ด ก ลั้ นได้ดี มีความรอบคอบและใส่ใจในร า ยละเ อี ย ดของความสั ม พั น ธุ์เสมอ

เลือกส้มภาพที่ 2

นิสัยของคุณนั้นเป็นคนที่ก ลั ว ว่าคนอื่น ๆ จะรู้นิสัยตัวเอง เลยไม่ค่อยแสดงออกแบบเต็มที่นัก เพราะไม่ต้องการให้ใครเข้าถึงหรือรู้จักเป็นพิ เ ศ ษ แม้บางทีมันจะเหงาบ้างแต่ก็มีความสุขดีนะ

เวลาจะทำอะไรคุณก็จะเต็มที่เสมอไม่ยอมปล่อยทิ้ ง ก ล า งทางแน่นอน ออกจะเป็นคน ดื้ อ อยู่สักหน่อยนะ เหมือนจะเข้มแข็ง แต่จริง ๆ ก็มีมุมอ่อนแอบ่อยเหมือนกัน คุณจะชอบคนที่เข้ากับคุณได้ เข้าใจคุณ และเป็นคนมีเหตุผล

เลือกส้มภาพที่ 3

นิสัยของคุณนั้น คุณเป็นคนที่ใจดีมาก ๆ คนหนึ่งมีความช่างสังเกต อ ย า กรู้ อ ย า กเห็นในตัวเยอะมาก ๆ แต่ก็เป็นคนที่มักจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอ ๆ เข้ากับคนได้ง่าย เป็นมิตร

บางทีคุณเองก็ต้องการคนเข้าใจเหมือนกัน ในด้านของคู่ครองนั้นเป็นคนที่ชอบคนแบบเราคอยดูแลเขามากกว่า รักเดียว อ้อนเป็น น่ารัก คุณจะหลงมากทีเดียว

เลือกส้มภาพที่ 4

นิสัยของคุณนั้นเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ มักจะใส่ใจและทุ่มเทกับทุกอ ย่ า งที่ทำเสมอ แต่ก็เป็นคนดื้อสักหน่อย ข ี้เกียจบ้างในบางทีนะ ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหยุดทำและพักสิ่งนั้นไว้เลยก็มีบ้าง

เป็นคนที่ดูเข้มแข็งนะ แต่จริง ๆ ก็อ ย า กจะมีคนที่พึ่งพาได้เหมือนกัน อ ย า ก มีคนดูแลเหมือนกัน แต่ด้วยบุคลิกภาพที่ดูเข้มแข็งเลยทำให้ทุกคนคิดว่าคุณดูแลตัวเองได้ ส่วนคนที่ชอบนั้นจะชอบคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความก้าวหน้า ขยัน มีความสามารถ

ที่มา : sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ดวง-ทายใจ

Check Also

หากคุณหมดกำลังใจ ขอให้คิดแบบนี้นะ

บางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อย ท้อใจ เสี ยใจ ผิ ดหวัง หากถ้าเร … …