Home ข้อคิด เลือกอัญมณีที่ชอบ 1 อัน บอกนิสัยลึกของคุณได้ ตรงมากๆ

เลือกอัญมณีที่ชอบ 1 อัน บอกนิสัยลึกของคุณได้ ตรงมากๆ

เลือกอัญมณีที่ชอบ 1 อัน บอกนิสัยลึกๆ ของคุณได้ ตรงมากๆ

เลือกอัญมณี 1 (ทุ่มเท แล ะ เอื้อเฟื้อ)

คุณมีแรงขับเคลื่อน เ พื่ อ ที่จะเป็น สุดยอด มีเป้าหมาย ที่ยิ่งใหญ่ แล ะ มาตรฐานสูง คนอื่นๆ อาจจะคิดว่า คุณช่างเ ข้มงวด กับพวกเขา แต่จริงๆนั้น คุณยิ่งเข้ม ง ว ด ที่สุด กับตัวเองคุณอาจจะเป็น ค น ที่ ทำ งานหนัก แต่คุณไม่ได้เห็นแก่ตัว คุณทุ่มสุดตัว เพราะอย าก เห็นโลกน่าอยู่กว่านี้ แม้ไม่ใช่ทุกคน ที่เข้าใจคุณ แต่ก็ยังมีบางคน ที่ชื่นชม ในทุกสิ่งที่คุณทำ

เลือกอัญมณี 2 (ใจดี แล ะ อ่อนไหว)

คุณผูกพันกับ คนอื่นได้ง่าย มีเพื่อนเยอะ แล ะ ชอบที่จะ ช่วยให้ชีวิต ของพวกเขาดีขึ้น ผู้คนก็จะรู้สึกดี เมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆ เพราะคุณเป็นคนที่อบอุ่น แล ะ มีรังสี แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ตัวคุณเอง มักคิดว่าอย ากจะเป็นคนที่ พิเศษกว่านี้ อยู่เรื่อย อย ากเป็น คนน่าสนใจ เฉียบแหลม อะไรทำนองนี้ แม้คุณต้องการ ความรักอย่ างมากมาย แต่คุณก็ยังยินดี ที่จะรักใคร ถึงเขาจะไม่รักคุณตอบก็ตาม

เลือกอัญมณี 3 (มีความสุข แล ะ สงบ)

คุณเป็นคนที่เห็นอก เห็นใจ แล ะ เข้าใจคนอื่น เป็นผู้ฟัง ที่ดี ไม่ตัดสินใคร คุณยอมรับ ในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น เพราะเชื่อว่าทุกคน มีหนทางชีวิต เป็นของตัวเอง ความเครียดห รือ ความกังวล มักเข้ามาถึงคุณ ไม่ได้ง่ายๆ คุณมัก อยู่ในสภาวะ สบายๆ มากกว่า คุณเ ข้ า สั ง ค ม ได้ แต่ไม่ใช่ นักสังคมจ๋า แล ะ มักจะมีเวลาดีๆ ในแบบของคุณเอง

เลือกอัญมณี 4 (มีเสน่ห์ แล ะ ตรงไปตรงมา)

คุณเป็นคนที่มี ความรับผิดชอบและชอบช่วยเหลือ ดู แ ล ผู้ อื่ น คุณเชื่อในความซื่อตรงในการทำงาน แล ะ การรักษา สัญญา นับได้ว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนหนึ่ง แล ะ ในขณะเดียวกัน แม้คุณจะซื่อตรง แต่คุณก็ไม่ได้เป็น คนที่น่าเบื่อ ห รือ ทื่อๆ คุณสดใส เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ เป็นคน นอกกรอบ ที่มักมีอะไรน่าสนใจมาพูดคุยเสมอ

เลือกอัญมณี 5 ( ฉลาด แล ะ ช่างคิด)

คุณฉลาดเฉลียว แล ะ ช่างคิด ความคิดเป็น สิ่งสำคัญ สำหรับคุณ เวลาส่วนตัว เ ป็ นสิ่ง สำ คั ญ สำหรับคุณที่จะไตร่ตรอง ความคิดต่างๆ คุณจึงค่อนข้างเก็บตัวคุณเข้ากัน ได้ดี กับคนที่ชอบคิด แล ะ ชอบเรียนรู้ แล ะ คุณจะไม่ทำอะไรเพียงผิวเผิน คุณมักใช้เวลา ไตร่ตรอง ว่าสิ่งไหนที่ดีงาม แล ะ พย าย ามทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง ต่อให้คนส่วนใหญ่ จะค้านก็ตาม

เลือกอัญมณี 6 (เหฉียบแหลม แล ะ เยือกเย็น)

คุณเป็นตัวของตัวเอง คิดอะไร ในแบบของตัวเอง ซึ่งไม่ค่อยจะเหมือนใคร คุณมักใช้เวลาอยู่คนเดียว เพื่อสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆซึ่งต้องอาศัย ความเอาใจใส่ คนอื่นมักคิดว่า คุณออกจะแปลก บางครั้งจึง ถูกเข้าใจผิด แล ะ นั่นก็ทำ มักให้คุณเสียใจ แต่ด้วยความที่คุณมี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ในการแยกแยะ จึงสามารถเข้าใจ แล ะ ดูแลความรู้สึกของตัวเองได้

เลือกอัญมณี 7 (เชื่อมั่น แล ะ โดดเด่น)

คุณเป็นคนที่มีความเป็นอิสระ พึ่งพาตัวเอง แล ะ ทำอะไรด้วย ตัวเองเสมอ แล ะ คุณรู้วิธีที่จะปกป้องตัวคุณเอง แล ะ คนที่คุณ รั ก ได้เป็นอย่ างดี บางครั้ง เหมือนคุณจะดื้อดึง สักหน่อย เมื่อต้องการอะไรจะต้องเอาให้ได้ ไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้น สิ่งที่คุณเรียกร้อง จากคนอื่นมีเพียงอย่ างเดียวคือความตรงไปตรงมา เพราะคุณก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

Load More Related Articles
Load More By akhoddee
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 เทคนิคง่ายๆ วางตัวดี มีเสน่ห์ ผู้ชายวิ่งเข้าหา

1.เทคนิคการวางตัว“ไม่จู้จี้จุกจิกจนเกินไป” อีกหนึ่งเทคน … …