Home ข้อคิด 10 ลักษณะผู้หญิงเก่ง เข้มแข็งจนผู้หญิงด้วยกันอิจฉา

10 ลักษณะผู้หญิงเก่ง เข้มแข็งจนผู้หญิงด้วยกันอิจฉา

1. พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำการแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

2. พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แ พ้ใคร ผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

3. พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า มีเป้าหมายระยะ ย า ว รายวันไปจนถึงรายปี ว่าจะต้อง พ ย า ย า ม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มั วเสี ยเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค

หรือมั วนั่งแช ท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่ม นิ น ท า คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

4. พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

คำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่างช าญฉลาดมีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

5. พวกเธอไม่มั วแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงเก่งพวกเธอ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูแ ย่แล้วยังเสี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

6. พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ

บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิ โ ร ร าบอย่างแน่นอน

7. พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อ ข า ย ของ อ อ นไ ลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็นก็จะ พ ย า ย า ม อดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้ อ ปปิ้ งสุรุ่ ยสุร่ าย

8. พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะ พ ย า ย า ม ทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่นบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสี ยอีกพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิ ดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น

9. พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนักและมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็ พ ย า ย า ม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่างไม่เสี ยสมดุลทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแ ต กแ ย กไม่มีความสุข

10. พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มั วอิ จ ฉ าผู้หญิงคนอื่น กลั วว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกัน แ บ่ ง ปั น ความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

สรุป..

ผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสั ยคล้ายกันอย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง

เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แ คร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน.

ที่มา : l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …