Home ข้อคิด 12 เคล็ดลับ “แก่อย่างมีคุณภาพ ชราอย่างมีสุข”

12 เคล็ดลับ “แก่อย่างมีคุณภาพ ชราอย่างมีสุข”

สักกี่คนที่อายุมากแล้วจะสดชื่น เบิกบานทั้งกายใจ อย่ างที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้นอกจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่า “เกษียณ”อุทิศตัวทำงานอาทิตย์ละ 7 วันแล้ว

ในวันนี้ของ ดร.สุเมธ ยังคงแอ็กทีฟ กระฉับกระเฉง แถมยังเดินป่าไหว จนหลายๆคนอดถามไม่ได้ถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตและนี่คือ 12 เคล็ดลับดีๆ ของการ “แก่อย่ างมีคุณภาพ ชราอย่ างมีสุข” จาก ดร.สุเมธ

1.อย่ าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย”พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกิน อ า ห า ร ดีๆแต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิต

ไปพักผ่อนทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันดร.สุเมธ บอกว่า โดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆจึงมักถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบวช ครั้งล่าสุด บวชตอนอายุ 65 เป็นพระสายวัดป่าอยู่ที่สกลนคร

2.ใช้ชีวิต อย่ างมี “สติ” ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเองแล้วต้องให้ ห ม อ จ่ายย าลดไขมัน ลดน้ำตาลทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก”ของตัวเอง ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

3.น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทางเหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีลเสียก่อน และมีสติ สมาธิผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อดำเนินทุกอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4.ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก “ทาน” ของทศ พิธราชธรรม เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆแต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ ร่ า ง ก า ย ของเราจะทำได้ รักษา ร่ า ง ก า ย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5.ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ” ใครๆ ก็ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ยเท่าเทียมกันหมดทุกคนเมื่อมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความต า ย

6.อยู่อย่ างสง่า ต า ย อย่ างสงบ ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเองทุกอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงเวลาต า ย

ก็ต า ย อย่ างสงบ อย่ าไปกลัวความต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่งคืนหมดสิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึงแต่ถ้าประกอบความ ชั่ ว ไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

7.ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น คาถาที่ว่านี้ ร.9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่ างเป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

8.อักโกธะ หรือ ความไม่โกรธ เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้ ส า ร ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่ างก็จบ

9.อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ เป็นหลักทศ พิธราชธรรมที่ต้องรักษาให้มั่น หากอย่ างปฏิบัติตามร.9 โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่ าง คือ

ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดีการกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า

10.รักษากายและจิต ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่ าเสียเวลาเป็นทุกข์ แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

10.อย่ าหยุดทำงาน เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่ า ง ก า ย ของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วยเหมือนรถที่จอดเฉยๆ สตาร์ตไม่ติด ร.9 ทรงมีรับสั่งว่า อย่ าหยุดด้วยจิตและกายก็อย่ าหยุดด้วยทำให้ ดร.สุเมธ ยังคงทำงานทุกวัน ส่งผลให้แข็งแรงจนถึงวันนี้

11.ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรมดาเอาไว้ อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดา เรียบๆง่ายๆเพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

12.ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุขแง่คิดดีๆ จาก ดร.สุเมธ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าและความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุ แต่อยู่ที่ไลฟ์สไตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณ

ที่มา : posttoday

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

หากเจอมรสุม 5 ข้อคิดนี้ ช่วยให้คุณผ่านไปได้

ไม่ว่าใครๆ ในการใช้ชีวิตก็ต้องมีกำลังใจ แม้ต้องใช้ชีวิต … …