Home ข้อคิด 14 ข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้สบายใจ คิดบวกมากขึ้น

14 ข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้สบายใจ คิดบวกมากขึ้น

14 ข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้สบายใจ คิดบวกมากขึ้น

1. สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องการคือความสุข เราจะเรียกความสุข ว่าอย่ างไรก็ตามแต่ ทว่า

ความสุขก็คือภาวะ แห่งความสันติ เบิกบาน ตื่นรู้ พ้นไป จากความวิตกกังวลทั้งปวง

2. สุขนอกกาย มิใช่ความสุขแท้ เป็นเพียงสุข เพื่อประทังชีวิต ให้พออยู่ได้ ความสุขที่แท้จริง

จะต้องไม่ยึดโยงไว้ กับวัตถุหรือบุคคล ความสุขแท้เกิดได้ต่อ เมื่ออบรมจิตใจ ไว้ดีแล้วเท่านั้น

3. การงานมิใช่เครื่องมือ แสวงหาเงินตรา แต่เป็นเครื่องมือ ขัดเกลากิเลส อย่ าทำงานเพื่อเงิน

แต่จงทำเพื่อสิ่งที่ล้ำค่า ไปกว่านั้น จงทำงานเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์

4. ไม่มีอดีตหรืออนาคต ที่เรามีอยู่คือปัจจุบัน อย่ า เ ผ า เวลา ปัจจุบันไปกับ เงาของอดีต และอนาคต

5. คนที่สำคัญในชีวิตมิใช่ใครอื่น แต่เป็นบุคคล ที่อยู่ตรงหน้า

ผู้ใด อยู่ตรงหน้า ของเรา เขาคือคนเดียวในโลกที่เป็นของจริง

6. คำพูดทำ ล า ย น้ำใจ คนจงอย่ าพูด สิ่งใดเป็นการโกหก จงอย่ าพูด คำนินทาลับหลังจงอย่ าพูด

จงประณีตในการสื่อสาร ด้วยวาจา ผู้ใดถือสัจจะ เป็นสำคัญ ผู้นั้นย่อม เป็นที่เชื่อถือในห มู่ชน

7. เมื่อพูดน้อยลง ความคิดย่อมเฉียบคมขึ้น ใช้คำพูดอย่ างประหยัด คุณค่าคำพูดมีมากกว่าเพชรนิลจินดา

8. ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ต้นไม้ คือ เพื่อนแท้ อยู่ใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้

ช่วยให้จิตใจสงบ ความสงบช่วยให้เท่าทันกิเลสได้

9. ใช้เงินเท่าที่จำเป็น มีน้อยใช้น้อย มีมากก็ใช้น้อย แล้วเราจะเป็นนายชีวิต ของตนเอง

10. อย่ าสะสมสิ่ง ใดเลย เพราะการสะสมก่อให้ เกิดการยึดติด และการยึดติดเป็นเหตุสำคัญแห่งทุกข์

เก็บเกี่ยวทุกสิ่ง ไว้ใน ความทรงจำ ทิ้งสิ่งรกรุงรัง เพื่อให้ชีวิตคม ชัดเจน และรวดเร็วขึ้น

11. ปัญญารวดเร็วเพราะรู้จัก สร้างจังหวะ ให้ชีวิตตน แม้จังหวะชีวิต

เป็นไปด้วย สถานการณ์ เราย่อมเป็นทาสสถานการณ์ ชีวิตย่อมหาอิสระไม่ได้

12. เงินตรา อำนาจ ชื่อเสียง เป็นของมีคม จงใช้ อย่ างระมัดระวัง

13. เรียนรู้โลกภายนอก ต้องรู้หลายสิ่ง เรียนรู้ โลกภายใน รู้เพียงสิ่งเดียว “จงรู้สึกตัวอยู่เสมอ”

14. ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ มิใช่ศาสนาใด นอกจาก ความรัก

ความรักคือศาสนาสำคัญของโลก มีแต่รักเท่านั้น ที่โอบอุ้มให้โลกอยู่ได้

ขอบคุณบทความดีๆจาก : today.line.me

Load More Related Articles
Load More By akhoddee
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 เทคนิคง่ายๆ วางตัวดี มีเสน่ห์ ผู้ชายวิ่งเข้าหา

1.เทคนิคการวางตัว“ไม่จู้จี้จุกจิกจนเกินไป” อีกหนึ่งเทคน … …