Home ข้อคิด 20 ข้อคิดสอนลูกให้และเข้าใจโลกและเอาตัวรอดได้

20 ข้อคิดสอนลูกให้และเข้าใจโลกและเอาตัวรอดได้

1. พอถึงช่วงอายุ ที่เป็นวัยทำงาน และใครเก็บเงินก่อนก็จะรวยเร็วกว่าที่สำคัญเราจงท่องเอาไว้ ว่า “ชีวิตที่ไม่มีหนี้ มันคือชีวิตที่ประเสริฐมากแล้ว”

2. กิจกร ร มต่างๆ ในมหาวิทย าลัย ล้วนมีความสำคัญ มาก มันสำคัญพอๆกับการก้มหน้าก้มตา เรียนหนังสือ เพราะมันจะทำให้ลูกเก่งขึ้นได้

3. ไม่ต้องตั้งใจเรียนอะไรมากมาย ไม่ต้องอยู่ในกรอบเกินไปเอาแค่พอดี หางานดีๆ ได้ทำก็พอ ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น เขาวัดกันที่ผลงาน

4. เลือกที่จะซื้ อบ้านก่อนที่จะซื้ อร ถ เพราะราค าบ้าน จะมีมู ลค่าที่เพิ่มมากขึ้น ในทุกๆปี แต่รถ มันก็จะลดลงในทุกๆ ปี เหมือนชื่อมันนั่นแหละ

5. คอนเน็คชั่น คือสิ่งที่สำคัญ แม้ให้เก่งแค่ไหน มันก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้หรอก

6. อย่ าเป็น ศั ต รูกับใคร เพราะคุณเองก็จะไม่มีทาง รู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่จนกลับมาทำร้ ายคุณก็เป็นได้

7. การที่เราหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอได้เร็วนั้น มันเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป้าหมายของชีวิตจะเป็นสิ่งที่นำทางคุณ ให้คุณได้เดินทางไปสู่เป้าหมาย สู่ทางที่ดีได้

8. เลือกงานที่เราชอบมันเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่ าลืมด้วยว่า งานที่เราทำมันเลี้ยงดูตัวเราได้ไหมถ้าว่าไม่ใช่ ก็ให้รีบเปลี่ยนงาน อย่าอยู่ไปเรื่อยๆ

9. เพราะการเก็บเงิน มันก็แค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำรวยแต่ขั้นต่อมาก็คือ ต้องรู้จักล งทุ นและก็อย่ าลืม คบกับที่ปรึกษ าการเงินไว้ เขาจะได้แนะ แนวทางให้คุณได้

10. ด อกเบี้ ยบ้านนั้น มหาโห ดรีบใช้ ให้หมดโดยเร็ว ก่อนที่เราจะแก่

11. พอเรามีโอกาสใดเข้ามาก็จงอย่ าปฏิเสธ แม้จะล้มเห ลวแต่มันก็คือ ประสบการณ์ที่ดี

12. และอย่ าคิดว่า ตัวเองทำอะไรได้เพียงอย่างเดียวเพราะความของคนเรามีมากกว่า 1 อย่าดู ถู กตัวเอง

13. การมีแฟน เป็นสามีภรรย ากัน ก็ยังเลิกกันได้แต่ความเป็นพ่อแม่ลูก เลิกกันไม่ได้ จงดูแลพวกเขาให้ดีๆ

14. เราควรมีงานทำมากกว่า 1 เพราะความมั่นคงไม่เคยมีหรอก จงสร้างฐานะให้ตัวเองให้มันมั่นคง

15. สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุดในขณะที่คุณ ยังมีกำลัง แก่แล้วมันจะไม่สนุกเอานะ

16. จงเลือกคู่ชีวิตจงคิดให้ดีๆ คุณอย่ าดูเพียงข้อดีของเขาแต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้อเสี ยของเขาได้ขนาดไหน

17. สุขภ าพนั้น เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเรื่อง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น ไม่ควรใช้ชีวิตหนักเกินไป

18. ออกเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ตอนยังไม่มีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วการเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากมากๆ

19. เพราะความสำเร็จที่มากมาย มันก็ไม่สามารถทดแทน ความล้มเห ลวของครอบครัวตัวเองได้

20. หาเวลาอยู่ว่างๆ โดยที่ไม่ต้องทำอะไร อย่ าแบกโลกทั้งใบเอาไว้ อีกอย่างนะ งานก็ไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ที่พูดมานั้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ท่าน

ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นนั้น เราควรที่จะเรียนรู้ และมองถึงการใช้ชีวิตจริงให้มาก ประสบการณ์ของชีวิต มันจะสอนเรา และสำคัญมากจริงๆ

ที่มา : s a n – s a b a i

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …