Home ข้อคิด 20 สิ่งฝากถึงลูกๆทุกคน จำไว้ให้ดีนะลูกเอ๋ย

20 สิ่งฝากถึงลูกๆทุกคน จำไว้ให้ดีนะลูกเอ๋ย

1.เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

2.เวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

3.เวลาเจอความทุกข์หนักให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4.เวลาเจอนายจอมละเมียดให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

5.เวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6.เวลาเจอคำนินทาให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ การสะท้อ น ว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

7.เวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้ ม กัน ให้กับชีวิต

8.เวลาเจอความป่ ว ย ไ ข้ให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

9.เวลาเจอความพลัดพรากให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

10.เวลาเจอลูกหัวดื้อให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11.เวลาเจอแฟนทิ้งให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

12.เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วให้บอกตัวเองว่า..นี่คือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13.เวลาเจอภา ว ะ หลุดจากอำน าจให้บอกตัวเองว่า..นี่คือ ความอนัตตา ของชีวิต และสรรพสิ่ง

14.เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อนให้บอกตัวเองว่า..นี่คือ อุท า ห รณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15.เวลาเจอคนเ ล วให้บอกตัวเองว่า..นี่คือ ตัวอย่างของชีวิต ที่ไม่พึงประส ง ค์

16.เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า.. จงอย่ า ประม า ท ซ้ำอีกเป็นอันข า ด

17.เวลาเจอศั ต รูคอย กลั่น แ ก ล้งให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด”

18.เวลาเจอวิ ก ฤ ตให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม “ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส”

19.เวลาเจอความจนให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20.เวลาเจอความต า ยให้บอกตัวเองว่า.. นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

หากเจอมรสุม 5 ข้อคิดนี้ ช่วยให้คุณผ่านไปได้

ไม่ว่าใครๆ ในการใช้ชีวิตก็ต้องมีกำลังใจ แม้ต้องใช้ชีวิต … …