Home ข้อคิด 5 ข้อ คนโสดควรเข้าใจ จะได้อยู่อย่างมีความสุข

5 ข้อ คนโสดควรเข้าใจ จะได้อยู่อย่างมีความสุข

1 มีทักษะชีวิตที่ดีไปกับตัวด้วย

เพราะการเป็นโสด มันคือการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง พึ่งพาตนเองซะส่วนใหญ่ฉะนั้น การที่เราโสด เราก็ต้องมีทักษะในการดำเนินชีวิตติ ดตัว เช่น เปลี่ยนหลอดไฟซ่อมท่อน้ำ สำหรับชายโสดก็ฝึกเย็บผ้า ทำอาหารไว้ด้วยจะดีมากเลยล่ะ

2 รู้จักวางแผน สำหรับการเงินตัวเอง

เพราะปัจจุบันเรื่องเงินๆ มันแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว เพราะงั้น เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้เป็นสุข ก็ต้องรู้จักออมเงิ น ไม่ว่าจะในรูปแบบใด จะสังหาริ มทรั พย์อสังหาริ มทรั พย์ กองทุ นหุ้ นระยะย าว การทำประกั นชีวิตรวมไปถึงการหาอาชีพหลังเกษียณ เผื่อไว้ในอนาคตด้วย

3 ให้รางวั ลกับชีวิต ชีวิตจะได้มีความสุข

เพราะความโสด มันก็มีข้อดีมากมาย แล้วก็หนึ่งในนั้น ก็คือการมีอิสระ ดังนั้นการให้รางวั ลชีวิต มันก็มีหลากหลายวิ ธีหนึ่งในนั้น ก็คือการท่องเที่ยว ไม่ก็เข้าอบรม ทำกิจกร รมใหม่ ๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันสร้างความตื่นเต้น มันพัฒนาศักยภาพให้เราได้เป็นอย่างดี

4 รู้จักปล อ ดภัยไว้ก่อน

เพราะความปลอดภัย มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง คำนึงถึง เอาไว้เพราะงั้นคนโสดก็ควรมีทักษะ การป้ องกันตัว เมื่ออยู่บ้านคนเดียวควรเลี้ยงสุนัขไว้ เพื่อที่มันจะได้เตื อนภัย ในเรื่องกันขโม ย ได้ดีมาก

5 เรื่อง สุ ข ภ า พ นั้น เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะการไม่มีโร ค เป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะคนโส ดจึงควรตร ว จ ร่ า ง ก า ย เป็นประจำ ให้ได้รู้ว่าเรายังสบายดีอยู่

6 ควรเป็นมิตร กับชาวโสดทั่วโลก

เพราะถ้าคุณเป็นสาว ไม่ก็หนุ่มโสด ที่แบบว่าอยู่คนเดียว แล้วการผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง เพื่อไว้พึ่งพาย ามที่เราลำบาก ให้เขาช่วยดูแลสิ่งต่างๆ ให้เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งดีงาม ไม่น้อยเลยนะ และรวมทั้งเรายังมีเพื่อนแก้เหงาอีกด้วย

ที่มา : san-sabai

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …