Home ข้อคิด 5 คำสอน คนจีนสอนลูกให้มีอนาคตที่ดี ไม่มีวันจน

5 คำสอน คนจีนสอนลูกให้มีอนาคตที่ดี ไม่มีวันจน

วิธีการเลี้ยงลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในก ารกำหนดลักษณะนิสัย และการกระทำของลูก ตั้งแต่เ ด็กไปจนโตซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว ก็มักได้รับอิท ธิ พ ล มาจ ากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมา

นอกจากนี้ แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกันวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจี น ซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทนคนจี นสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้าน จึงทำให้สร้างธุรกิจจ ากเสื่อผืน ห ม อ น ใบได้

ชาวจี นสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความย ากลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า…(การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง)

2 คนจี นสอนให้ลูกไม่ยอมเเพ้คนจี นสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ซึ่งนี่คือการสร้างคว ามภาคภูมิใจในตนเอง ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ชาวจี นจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึ กของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่า…

(ลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียร)ดังนั้นถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจี นจะว่ากล่าวกับเ ด็ก พร้อมกับกดดั น ให้ลู กขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจี นทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3 คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเองคนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิด และตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4 คุณพ่อคุณแม่ชาวจี นมีเเผนอนาคตให้ลูกพ่อแม่ชาวจี นมักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

รวมทั้งติดอ า วุ ธทางปัญญา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัย และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)ทำให้เ ด็ กๆ ชาวจี นมีโอกาส และประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถตั้งแต่ยังเ ด็ก

5 คนจี นสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อเเม่ชาวจีนถือว่า ลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รั บผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก เช่นกัน ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเ ด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิต ก็สามารถประสบคว ามสำเร็จได้ทั้งนั้น

ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเ ด็กที่เกิดมา ให้มีภูมิรับกับทุกสถ านการณ์ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เ ด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนไ ทยเราและตามแบบคนจี นมาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต

ที่มา : forlifeth

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …