Home ข้อคิด 5 นิสัย ฉลาดจะไม่ทำแบบนี้

5 นิสัย ฉลาดจะไม่ทำแบบนี้

5 นิสัยที่จะทำให้คุณ เป็น “คนโ ง่”ในสังคมเรานั้นมีคนอยู่หลากหลายประเภทจริงๆมีทั้งคนโ ง่ที่อวดฉลาด คนฉลาดที่แกล้งโ ง่และ คนที่วางตัวเก่ง บางคนก็น่ารู้จัก

น่าคบหาด้วยแต่บางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหาด้วยและ บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่าย คนเหล่ านี้มักถูกเรียกว่าเป็น“คนโ ง่ชอบอวดฉลาด” ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า“คนโ ง่” แต กต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ างหลักๆดังนี้

1 แสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนเวลาที่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่คิดอาจเพราะกลัวเสี ยหน้า กลัวดูไม่ฉลาดพวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้าวร้าวกับระดับไอคิวพบว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าวมากกว่า

2 พวกชอบโยนความผิ ดของตัวเองให้คนอื่นคนเหล่ านี้ไม่ชอบรับผิ ดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิ ดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านป ร ะ ส า ทวิทย าพบว่า

เมื่อมีความผิ ดพลาดเกิดขึ้นส ม อ งของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไปเพราะพวกเขารู้ว่าความผิ ดพลาดทุกอย่ างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิ ดซ้ำสองแต่คนที่ไม่ฉลาดนั้น จะมักโยนความผิ ดให้คนอื่นและ ไม่ได้เรียนรู็อะไรจากข้อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นหนำซ้ำ ยังทำผิ ดเรื่องเดิมๆได้เรื่อยๆและ โยนความผิ ดให้คนอื่นได้เรื่อยๆ

3 มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนเหล่ านี้จะเถียงอย่ างหนักเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และแทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นจะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ไม่ยอมเปิดรับฟังองค์ความรู้ใหม่ๆ

แบบนี้ใครจะแนะนำอะไรก็ต้องลำบากใจหน่อยนะเพราะคนเหล่ านี้มักจะฟังแค่ความคิดของตัวเองขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจ และพร้อมยอมรับฟังพิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจหรือพูด อะไรออกไป

4 คนโ ง่มักเห็นแก่ตัวคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและ หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนต่างจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำแทบมองไม่เห็นหัวคนอื่นเลยอีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้ อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

5 คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นพวกที่ชอบวิจารณ์ หรือ ติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยมีความลำเอียง(ที่เข้าข้างตนเอง)เป็นที่ตั้งหรืออีกมุมหนึ่งคือ

คิดว่าการก ดคนอื่นให้ต่ำลงนั้นคิดว่าเป็นการทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นหากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้ และไม่สามา รถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้ดูไว้เป็นบทเรียนชีวิตนิสัยของคนโ ง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันและ มองเขาด้วยความเมตตาจะช่วยให้เข้าใจและรู้สึกเห็นใจคนเหล่ านี้ได้มากขึ้น

ที่มา : p o s t s a b a i d e e

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 นิสัยคนใจแคบ สนใจแต่ตัวเองไม่แคร์คนอื่น

1. เอาแต่ใจ (เป็นหลัก) ไม่ว่าจะถกเถี ยง หรือกำลังหาคำตอ … …