Home ข้อคิด 5 ลักษณะที่ผู้หญิงควรมี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

5 ลักษณะที่ผู้หญิงควรมี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้ อ ง มี ส ม อ ง และสตรองด้วย อย่างที่ได้ยินบ่อยๆ

เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกัน เพราะความเสมอภาค ท า ง เ พ ศเป็นสิ่งที่สังคมในปัจจุบัน

ให้ความสำคัญ ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทสำคัญและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงการเมือง วิชาการ ธุรกิจ หรือ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์จะเห็นได้ว่าผู้หญิงมีอิทธิพลมากขึ้น จาก

ผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ดในการสำรวจดัชนีผู้ประกอบการหญิง พบว่า

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีอัตราการก้าวหน้าในที่ทำงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และจากผลสำรวจดังกล่าวของมาสเตอร์การ์ด ฉะนั้น แพรวดอทคอม

จะเผยบุคลิกภาพ 5 ลักษณะที่ผู้หญิงควรมีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

1. พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไป

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับความสำเร็จ การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลา

และความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ

ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่สามารถทดแทนได้

2. เรื่องเงินๆ ทองๆ ต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการการเงินเป็นอย่างดี จากผลสำรวจการให้ความสำคัญด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด พบว่า ร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทยมีการตัดสินใจ

ด้านการเงินเกี่ยวกับการออมและ ก า ร ล ง ทุ น มากที่สุด และร้อยละ 92ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ

การเงินในครัวเรือน เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เพราะมันทำให้พวกเธอสามารถที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้จากการจัดสรรเงินออม ก า ร ล ง ทุ น

และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

3. ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีครอบครัว

เป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงานอย่างหนักหรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแบ่งเวลาให้ครอบครัว

ไม่ว่าตารางงานจะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่ครอบครัวต้องการเธอ

เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเองถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกัน

และความสำเร็จที่พวกเธอได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วม แ บ่ ง ปั น ให้ใครเลย

จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานส่วนใหญ่

จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงานนั่นเอง

4. สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้นมีคือ ความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจและความเพียร พ ย า ย า ม เป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

ในทุกวันนี้ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทำงาน

เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร เธอรู้คุณค่าของความสามารถที่ตัวเองมีอยู่

และไม่ยอมให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่นประกอบกับความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเธอประสบ

ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

แต่จะใช้โอกาสนั้นในการเรียนรู้เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

5. พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน

หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ

เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้นที่มาพร้อมกับ ค ว า ม เ สี่ ย ง และพวกเธอก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไป ถึงแม้

ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้วทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ

ที่มา : Mastercard Index of Women Entrepreneurs

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 คาถาทรงเสน่ห์ เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง

1. มีรอยยิ้มพิมพ์ใจ “จริงใจ” อยู่เสมอ ต้องให้ความสำคัญก … …