Home ข้อคิด 5 เคล็ดลับผู้หญิงฉลาด หัวไวทันคน

5 เคล็ดลับผู้หญิงฉลาด หัวไวทันคน

1. ต้องเช็คก่อนแ ช ร์

คิดจะแ ชร์ อะไรเล่าอะไรต่อลองสละเวลาเ สิ ร์ชข่ าวนั้นเช็ คข่าวนั้นดูอีกสักรอบ

ด้วยตัวเองให้ชั วร์ก่อนไม่ใช่ข้อมูลผิ ดๆ เท่านั้นที่อั น ตร าย

แต่การแ ช ร์โดยไม่เช็ คอะไรเลยทำให้เราดูเป็นคนไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์และข า ดความน่าเชื่ อถือเอามากๆ

2. ต้องมีการ จัดการเวลา

ลักษณะนิสั ยหนึ่งที่โลกยุคใหม่ต้องการคือ การบริห ารจัดการเวลาค่ะ ซิ ส

เราก็คงเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ทำงานเยอะขึ้นทำหลายอย่ างมากขึ้นแม้เวลา

แต่ละคนจะมีคล้าย ๆ จะเท่ากัน แต่ถ้าเราบริหารจัดการเป็นองค์กรไหน ก็ต้องการตัวไปทำงาน

3. ขิ้สงสั ย

สาวยุคใหม่ต้องมีลักษณะนิสั ยช่างถามช่างสงสั ย ไม่ใช่ใครบอกอะไรมาก็เชื่อต าม

เขาไปหมดลองถามเขาเพิ่มเติมว่าทำไมเขาคิดอย่ างนั้น

อะไรทำให้เขาเชื่ อแบบนั้นอย่ างน้อย ถ้าเราจะเชื่ อข้อมูลหรือสิ่งที่เขาพูด

เราก็จะได้รู้ก่อนว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เขาเชื่ อแค่ไหน

หรือจะตั้งคำถามจนไปหาข้อมูลมาเองเพื่อให้ชั วร์ก่อนก็ยิ่งดีไปใหญ่

4. ออ กกำลังกายให้เป็นนิสั ย

การออ กกำลังกายเป็นประจำไม่ได้ทำให้เราแค่หุ่นดี สวยขึ้น

สุ ข ภ า พ ดีเท่านั้นแต่มีงาน วิ จั ย ที่ระบุว่าคนออ กกำลังกายเป็นประจำจะมีสมาธิดีกว่า อ ดทนได้มากกว่า

5. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอ ด

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆไม่ว่าจะภาษาใหม่ ๆ วัฒนธรรมใหม่ ๆ การพาตัวเองออ กเดินทางไปในที่ใหม่ๆ

การเห็นโลกที่กว้างขึ้นหรือมองใน มุมที่ต่างออ กไป

จะทำให้เราสวยเก่งฉลาดเท่าทันคนไม่ว่าโลกจะหมุนไปไวแค่ไหน

ที่มา : khobjainas

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …