Home ข้อคิด 5 เทคนิคดูแลครองรักให้มั่งคง อยู่กันได้นานๆ

5 เทคนิคดูแลครองรักให้มั่งคง อยู่กันได้นานๆ

ทุกวันนี้ เราเห็นกันบ่อย ๆ คนรอบข้างหรือคู่รักดาราจำนวนมากคบแล้วก็เลิกกันในเวลาไม่กี่เดือน ซึ่งเชื่ อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดกับสถานการณ์นี้กับคู่รักของตนเอง เราจึงได้รวมเทคนิคการดูแลความรักให้ยืนย าวมาฝากกัน ดังนี้

1. เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ต้น

การมีช่วงโปรโมชั่นโดยพย าย ามทำภาพลักษณ์ให้ดูดีเกินความเป็นจริง ปกปิดนิสัยที่แท้จริงไว้ จะทำให้อีกคนหนึ่งจะทำให้ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ย าก

เพราะเหมือนการทำให้หลงชอบในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงตั้งแต่ต้นหากอย ากให้รักยืนย าว ต้องแสดงความเป็นตัวเองตั้งแต่ต้น และทำความดีให้เสมอต้นเสมอปลายจะทำให้คู่รักมีความสุขและอบอุ่นใจอย่ างแน่นอน

2. การซื่ อสั ต ย์ต่อกัน

ปัจจุบันเรามีการติดต่อสื่อส า รทางโลกออนไลน์และมี A p p l i c a t i o n หาคู่ที่ดึงดูดใจ ทำให้มีบุคคลที่สามเข้ามาคั่นกลางระหว่างคู่รักได้ง่าย หากไม่มีขาดความหนักแน่นและไม่ซื่ อสั ต ย์ของคู่รัก ก็จะทำให้ไม่ไว้วางใจ เกิดความร ะแว งกันบ่อย ๆ

โดยเฉพาะคู่รักที่ทำงานอยู่ทำงานหรือเรียนอยู่ห่างไกลกัน ก็จะทำให้คบกันได้ไม่ยืดย าวการซื่ อสั ต ย์ต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่แต่ละคู่ต้องมี

3. ไม่ให้คา ดหวั งในอีกฝ่ายมากเกินไป

การคา ดหวั งให้คู่รักของตัวเองดีกว่าที่เคยเป็น เช่น ฝ่ายชายต้องการให้ผู้หญิงทำกับข้าวให้รับประทาน ผู้หญิงต้องการให้ฝ่ายชายไปรับไปส่งในเวลาทำงานประจำ โดยที่ความคาดหวังไม่สอดคล้องกับวิธีประจำวัน หรืออุปนิสัยของอีกฝ่ายจะสร้างความอึ ดอั ดใจและทำให้นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง จนต้องเลิกกันได้

4. ให้อภัยซึ่งกันและกัน

แต่ละคนจะมีอุปนิสัยเฉพาะตัวที่อีกฝ่ายจะต้องทำการเรียนรู้ หากมีการทำสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบ ต้องรู้จักขอโทษและให้อภัยกันเมื่อมีความผิ ดพล า ดในการคิดและตัดสินใจการพูดการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดจากความโ มโ หและความเ ค รี ย ดก็ต้องข่มอารมณ์ไม่ตำหนิกันอย่ างรุ น แ ร ง จึงจะทำให้ความรักเดินต่อไปได้

5. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

คู่รักจำนวนไม่น้อยชอบแสดงการบังคับหรือออกคำสั่งให้ฝ่ายทำตาม โดยเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทของอีกฝ่าย เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติ และทำให้อีกฝ่าย

รู้สึกด้อยค่ า ซึ่งความรู้สึกอึ ดอั ดไม่พอใจจะสะสมจนทำให้อย ากคบคนอื่นที่ให้เกียรติหรือเอาใจมากกว่าได้จะเห็นได้ว่า เทคนิคการดูแลความรักให้ยืนย าวที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ทุกคู่รักสามารถนำไปปรับเข้ากับการใช้ชีวิตคู่ของตัวเองได้ เพื่อประคองความรักให้ยืนย าว

ที่มา : e i g m o v e

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …