Home ข้อคิด 6 ข้อดีเป็นคนนิ่งๆ ทำได้ง่ายๆ แต่มีความสุขมาก

6 ข้อดีเป็นคนนิ่งๆ ทำได้ง่ายๆ แต่มีความสุขมาก

ในโลกนี้ มันไม่ได้ เ ล ว ร้ า ยหรอก แต่ก็ไม่สวยงามไปทุกอย่ าง

จงทำตัวเองให้เหมือนอากาศ ลแม้ไม่มีใครพูดถึง แต่ทุกคนก็ใช้หายใจ ทำให้ตัวเองมีค่ า

แบบอากาศนิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่ทุกคนข าดไม่ได้

ดังเช่น 6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่งๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น

1. ไม่ต้องวุ่ นว า ย กับใครให้เหนื่อย

คนอื่น เห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ ไม่น่าสนใจจึงไม่ค่อยตก

เป็นเป้ าสำหรับการนิ นท าของใครต่อใคร เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ แบบนี้เรียกว่าค มในฝักเสื อซ่อนเล็บ

อะไรก็แล้วแต่ละกัน แต่คุณจะไม่ต้องไป วุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อยจริงๆ

2. เก็บความรู้สึกได้ดี

คนนิ่งๆ จะจั ดการอารมณ์ตัวเองได้ดี เพราะอาจจะมีหนทางดีๆเตรียมไว้เอาคืน

ที่ดีกว่าการต่อว่าคนอื่นเขาหรือการใช้ความรุ นแ ร งด้วยก็ได้ ใครเป็นศั ต รู

รับมือด้วยลำบากแน่ เพราะคนนิ่งๆ อ่ า นความรู้สึก ย ากมองไม่ออก

เดาทางไม่ถูก น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงอีกนะ

3. มีแต่คนเกรงใจ ไม่อย ากยุ่งด้วย

เนื่องด้วยบุคคลิกนิ่งๆ จึงย ากจะคาดเดา จึงทำให้ดูเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น

ดูเป็นผู้ใหญ่มาก คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่ง ต่างคนต่างอยู่

4. เ ด าได้ ย า ก ว่าเราคิดอะไรอยู่

ทำให้คน มองเราไปอีกแบบก่อนที่เขาจะทำอะไรก็

จะคิดเยอะ มีความเ ก ร งใจเราอยู่มากนิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษ าระยะห่าง

ให้คนเขามีความเ ก ร งใจเรามากขึ้น

5. มีสติเสมอ

เพราะจะหยุดคิดอย่ างรอบคอบ ในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไป

การควบคุมตนเองได้แม้ในย ามโกร ธ เป็นข้อดีมากเลยทีเดียว ถ้าใจร้อน ข าดสติอาจเผลอ

ทำอะไร ที่ไม่ถูกไม่ควร กลายเป็นการเข้าใจผิ ด ทำให้สร้างศั ต รูโดยไม่จำเป็น

ในสถานการณ์ตึ งเครี ยด การนิ่งไว้ก่อน ไม่โวยวาย มีม าดดูเป็นผู้ดีพร้อม

รับกับสถานการณ์ ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

6. ชีวิตไม่ต้องดร าม่ า

การเป็นคนที่พูดมาก บอกความในใจไปมากมาย คนอื่น ก็จะรับรู้เรื่องของเขามากไปด้วย

มีอะไรก็โ พ สต์ลงในโ ซเชี ยล โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆเหมือนเป็น

การระบ ายอารมณ์ได้ดี แต่ทว่า มันก็จะนำพาความรู้สึก

ที่ไม่ดีเมื่อเขามาอ่ า นเจอด้วย เสี่ ยงต่อการที่จะมีเรื่องราวอีก ฉะนั้น การเป็นคนเรียบๆไม่แสดงออก

อะไร เลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆ ไปได้เยอะเลย นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่ง

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …