Home ข้อคิด 7 ข้อเตือนสติให้ลืมคนรัก หันรักตัวเองให้มากขึ้น

7 ข้อเตือนสติให้ลืมคนรัก หันรักตัวเองให้มากขึ้น

รักกันมาดีๆ แต่พอมาวันนึง อีกคนกลับแปรเปลี่ยนไม่เหมือนเดิม ไม่รักกันเหมือนก่อน เมื่อถึงเวลาที่รักสิ้นสุดลงคนที่ เ จ็ บก็ต้องรับความรู้สึกนั้นไป และเราจะมีวิ ธี อย่ างไร ให้ลืมเขาไป

และให้เราหันกลับมารักตัวเองมากขึ้น มาดูกันว่าพอเราถูกทิ้ง เราจะทำอย่างไรเพราะรักได้ก็ต้องเลิกรักได้ 7 วิ ธี เมื่อถูกทิ้ง รักได้ก็ต้องเลิกรักได้

1 ถ้าความรักของคุณ กำลังอยู่ในช่วงวิก ฤ ติเพราะเขาเองไม่สนใจ ไม่ให้ความรักกับคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้ว และสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณคือ ยอมรับมัน เมื่อเค้าเลิกรักตัวคุณก็ต้องหยุดคิด

ไม่ต้องไปยื้อ ให้เขากลับมาคุณแล้ว และอย่าจมอยู่กับเรื่องราวร้ ายๆหากิจก รรมดีๆ ทำ ออกไปสังสรร ค์ ไปหาเพื่อนให้สบายใจ ดีกว่าอยู่คนเดียว

2 หากใช้ความพย าย ามย ามอย่ างเต็มที่ไปแล้วสำหรับการดูแลสายสัมพันธ์ ที่มีให้คนรัก แต่เขานั้นกลับไม่สนใจคุณฉะนั้นแล้ว จงเตือ นตัวเองไว้ว่า เขาเป็นฝ่ายปฏิเสธความรักจากคุณไปเองนะเขาเลยไม่ค่อยรู้สึกทุ ก ข์ร้ อ น มีแต่คุณที่กลับจะเป็นฝ่ายเจ็ บมากขึ้น จำไว้นะ

3 เมื่อคุณลืมเรื่องราวต่ างๆ ได้ จากนั้นคุณก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อทำให้ความสำคัญของเขา ที่มีต่อคุณลดลงไปคุณเอง ก็ต้องเลิกให้ความสำคัญกับเขาด้วยเช่นกัน เพร าะคนที่จะช่ วยให้คุณตัดใจได้เร็วที่สุด ไม่ใช่ใครแต่คือตัวของคุณเอง จำไว้นะ

4 เหตุผลหลายๆ ข้อ ที่มันทำให้คุณ เลิกรักเขาไม่ได้อย่างการคุณคิดถึงแต่วันดีๆ สิ่งดีๆ ที่เคยทำร่วมกันมา นึกถึงร ายละเอียดเล็กๆ น้อยๆที่เคยมีในอดีต ฉะนั้นแล้ว คุณนั่นแหละที่ต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปมันจะได้ไม่จมอยู่กับความรักที่เป็นอดีตไปแล้ว จงอยู่กับความเป็นจริงให้ได้

5 คำที่ไม่ควรพูดคือ ผมข าดคุณไม่ได้ ฉันเลิกรักคุณไม่ได้หยุดพูดสิ่งเหล่านี้ซะเถอะ เพราะคุณไม่จำเป็น ต้องปิดโอกาสตัวเองแต่เมื่อหยุดตัวเองไม่ได้ ฉะนั้น ลองปรับชีวิตประจำวันดูสิ หาอะไรดีๆ ทำ เพื่อไม่ให้ตัวเองคิดมากนะ

6 ถ้ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็ลองใช้เวลากับตัวเองได้แล้วก็เพราะเพื่อหาต้นตอ ส าเ ห ตุว่ าทำไม คุณและเขานนั้นจึงไปกันไม่ได้และในใจของคุณเอง อาจจะคิดวนเวียนอยู่ว่า หากคุณทุ่มเทความรักไป

แล้วทำไมเขาจึงไม่ให้สิ่งเดียวกันกลับมา มันจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ ว่าคุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญห า แต่กลับกัน ปัญห านั้นมันคือ เค้ามีเห ตุผ ลในใจที่ทำให้ไม่สามารถรักคุณได้นั่นแหละ

7 ของต่างๆ ที่เก็บความทรงจำเอาไว้อะไรที่มันทำให้ลืมไม่ได้ จงทิ้งมันไปซะ คุณอย่ าปล่อยให้เกะกะสายต ารบกวนใจคอยเตือนตัวเองให้รู้ว่าข้างๆ คุณ ยังมีคนดีๆ ให้คุณได้พบเจอมากมาย และได้

ทำความรู้จักอีกจำนวนมาก บางครั้งคุณอาจจะได้เจอคนที่มีหัวใจที่กำลังบ อ บช้ำเหมือนกับคุณ ไม่ก็อาจจะพบกับใครสักคน ที่จะร่วมสร้างความรักที่ต่ างทุ่มเทให้แก่กันก็เป็นได้

ที่มา : s h o w b i z i n f o o

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …