Home ข้อคิด 7 สาเหตุทำให้ชีวิตลำบาก ตกต่ำ ไม่ก้าวหน้า

7 สาเหตุทำให้ชีวิตลำบาก ตกต่ำ ไม่ก้าวหน้า

1. เอาแต่โท ษคนอื่นอยู่เสมอ

สำหรับคนที่เมื่อเกิดเรื่องผิ ด พล าดก็มักจะโท ษคนอื่นนอกจากตัวเองไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นโท ษดินฟ้าอากาศ โท ษคนรอบข้างหรือแม้แต่พ่อแม่

ว่าเป็นต้นเหตุของทุกความล้ ม เ หล วในชีวิตเราขอให้ลองทบทวนและปรับทัศนคติใหม่เราอาจนึกเสี ยใจกับเรื่องที่ผิ ด พล าดได้แต่ถึงจะโท ษคนอื่นๆไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา

2. ยึดติดกับความฝันอันเลื่อนลอย

ใครๆก็มีความฝันแต่มีบางคนที่ใช้ชีวิตอิงอยู่กับความเเพ้อฝันจนหลงลืมมองความเป็นจริงทำให้เขาติดอยู่ในกับดักแห่ง จิ น ต น าการ จนไม่คิดจะพ ย าย ามอย่ างเอาจริงเอาจังหน้ามื ด ตามั ว จนลืมมองความเป็นไปได้

3. วอกแวกไปสนอย่างอื่นจนลืมเป้าหมาย

เคยมั้ยที่บอกกับตัวเองว่าเดี๋ ยวเ ช็ ค f a c e b o o k แปปนึงแล้วค่อยกลับไปทำงานแล้วกันนะหลายคนสัญญากับตัวเองแบบนี้ก่อนจะจมหายไปกับ

การท่องโลกโ ซเชี ย ลหลายคนย าวถึงเช้าไปเลยก็มีนี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสี ยของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความเพลิดเพลินใจในการไถมือถือเพราะผลลัพธ์ของมันก็คืองานที่ควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จสักอย่าง

4. โยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่น

ถึงทุกความผิ ด พล าด ที่เกิ ดขึ้นในชีวิตจะไม่ใช่ความผิ ดเราทั้งหมดแต่หากมันเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการรับผิดชอบ

ด้วยการโยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ คลิ่คล าย ในทางกลับกันหากคุณยอมรับความผิ ด และเปลี่ยนแปลงบางสิ่งด้วยตัวเองจิตสำนึกในความรับผิ ดชอบนี้จะชักจูงชีวิตคุณไปยังทิศทางที่ดีขึ้น

5. ข าดแ รงจูงใจและความพย าย าม

เชื่ อว่าบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้งคุณเองก็เคยเป็นแบบนี้ตั้งเป้าไว้ดิ บ ดี วันนี้จะไปเข้ายิ มพรุ่งนี้เริ่มไ ด เ อ ท แต่ทำๆ ไปได้ประมาณอาทิตย์หรือเดือนกว่าๆ ก็เลิ กซะแล้วที่มันเป็นซะอย่างนี้ก็เพราะเราไม่มีความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะทำมากพอนั่นเอง

6. วิเคราะห์ตัวเองมากไปจนไม่เริ่มอะไรเลย

การวิเคราะห์ตัวเองมากเกินไปจะทำให้เราค่อยๆ ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้นๆผลลัพธ์คือมันจะเริ่มหยั่ ง ร ากลึกในตัวคุณทำให้คุณรู้สึกแ ย่กับเหตุ

การณ์ร้ า ยๆ เรื่องผิ ด พล าดต่างๆ ที่อาจจะเกิ ดแต่ยังไม่ทันเกิ ดและแน่นอนว่าแบบนี้จะยิ่งทำให้เ ค รี ย ด มากขึ้นและกลัวจนไม่เริ่มต้นทำอะไรสักอย่ าง

7. กลั วตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม

จากเรื่องร าวความล้ มเ ห ล ว ของคนอื่นที่เราเคยได้เห็นผ่านตาอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่กล้าลองทำสิ่งที่อย ากทำเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอ กลัวจะเป็นแบบเขา

ที่มา : c r e a t e – r e a d i n g t h

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 นิสัยคนใจแคบ สนใจแต่ตัวเองไม่แคร์คนอื่น

1. เอาแต่ใจ (เป็นหลัก) ไม่ว่าจะถกเถี ยง หรือกำลังหาคำตอ … …