Home ข้อคิด 8 นิสัยคนใจแคบ มักคิดว่าตัวเอง ดีและถูกเสมอ

8 นิสัยคนใจแคบ มักคิดว่าตัวเอง ดีและถูกเสมอ

1.เอาแต่ใจ (เป็นหลัก)ไม่ว่าจะถกเถี ยง หรือกำลังหาคำตอบเรื่องใดอยู่ ท้ายที่สุดจะผู้ที่เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งเองในเมื่อมีคำตอบมีในใจแล้วจะขอความเห็นเพื่ออะไรกัน แบบนี้ ไม่ได้ต้องการคำตอบ แต่ต้องการคนที่มาสนั บสนุ นจ้า

2.ชอบโยนความผิ ด ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรั บปรุงแก้ไขในวันต่อไ ปไม่ให้ผิ ดอีกแต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า “ไม่ฉลาด” แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ดแค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยเป็นอยู่อย่ างนั้นซ้ำๆซๅกๆ

3.ไม่เคยกล่าวขอโท ษใคร.. เป็นฝ่ าย ผิ ดแต่กลับมองว่าตนเองถูกเสมอ หรือแม้แต่รู้ว่าตัวเองผิ ดแต่..ไม่เคยขอโท ษและที่ แ ย่ไปกว่านั้น คือ ขอโท ษแบบไม่จริงใจ ทำเพื่อให้ผ่านไป ยอมเขาเลย..!

4.ก้าวก่ายเรื่องคนอื่นได้ แต่คนอื่น “อย่ า แหยม” ไม่ชอบให้ใครมาพูด หรือคิดเห็นต่างเวลาคนอื่นพูดหรือเตือน มักจะมองว่าเป็นการก้าวก่ายอารมณ์เสี ยในขณะที่ตัวเองสามารถ วิพ ากษ์วิจารณ์คนอื่นได้

5.ให้คนอื่นเป็นฝ่ ายยอมตลอด..ไม่ว่าจะทำอะไรหรือคิดอะไร ก็มักจะเอาตัวเองเป็นศูน ย์กลางจักรว าล ค๊าา.!คนอื่นต้องเห็นด้วยกับตัวเองแม้บางที คนอื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่หยิบยื่ น ให้ก็ตาม

6.หงุ ดหงิ ด พอไม่ได้ดั่งใจตนเอง อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ว่าจะหงุ ดหงิ ด มาจากไหน มักจะมาระบ ายหรือหงุ ดหงิ ดใส่คนอื่นประจำเช่น การพูดประชดประชัน หรือใครไม่อินไปด้วย กับปัญห าที่เจอ กับสิ่งที่เล่าให้ฟังก็มักจะทำสิ่งๆนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเดียวกันกับตน อาจตามมาด้วย คำพูดประม าณว่า… “เข้าใจยังล่ะ” “รู้สึกหรือยัง ว่าฉันรู้สึกยังไง”

7.อย ากให้คนอื่น เป็นอย่างที่ตนคิด เคยถามความต้องการของคนอื่นบ้างมั้ย.ต้องกินเหมือนกัน ต้องไปด้วยกัน “อันนี้ไม่ใช่แค่เห็นแก่ตัวเท่านั้นหรอกนะ” แต่ทำร้ า ยจิตใจคนอื่นด้วย

มันแสดงถึงการไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่นเขามี อย ากให้เป็นอย่างที่ต้องการไปเสี ย ทุกอย่าง(คนอื่นเขาก็มีความเป็นตัวเองเหมือนกันนะ)

8.ช่วยก็ท วงบุญคุณ (หรือไม่เคยช่วย?) อย่ าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ที่จะปล่อยให้คนอื่นทำทุกอย่างโดยอ้ า งว่า…เหนื่อย หรืออ้ างว่า… ทำมามากแล้วหรือช่วยก็เพียงเพื่อให้รู้สึกถึงบุญคุณที่ได้ช่วยไว้ ทั้ง ๆ ที่ประโยชน์ ตกอยู่กับตัวเอง ซะมากกว่าถ้าเจอค นแบบนี้อย่ า รู้จักจะดีกว่าเนอะ ปล่อยเขาไปตามเ ว ร ตามก ร ร มเถอะ

ที่มา :  PA G De s  ign

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

หากเจอมรสุม 5 ข้อคิดนี้ ช่วยให้คุณผ่านไปได้

ไม่ว่าใครๆ ในการใช้ชีวิตก็ต้องมีกำลังใจ แม้ต้องใช้ชีวิต … …