Home ข้อคิด 8 อุปสรรคความรัก คู่แท้เท่านั้นที่จะผ่านไปได้

8 อุปสรรคความรัก คู่แท้เท่านั้นที่จะผ่านไปได้

เคยสังสั ยมั้ยว่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน มา นาน แบบที่เรียกว่าคู้แท้หรือคู่ชีวิตของกันและกัน

ได้เขาต้องผ่านอะไรร่วมกัน มาบ้างเพราะบางทีระยะเวลาที่คบกันก็ไม่สามารถตัดสินความรักได้คนที่คบกันไม่กี่ปี

1. ทะเล าะกัน

ทุกคู่ต้องผ่าน มาอยู่แล้วกับปัญหาในข้อนี้ แต่ ถ้าการทะเล าะกันแบบร้า ยแรง

จนบางครั้งอย ากตัดสินใจเลิกกันแต่คุณก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้

แสดงว่าคุณต้ องรักกัน มาก หรือไม่โช คช ะตาอาจลิขิ ตมาให้คุณเป็นคู่กันก็ได้

2. ครอบครัวของอีกฝ่าย

อาจเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆ คู่ที่มีคร อบครัวเป็นอุปส รรค หลายคนถูกกี ดกัน

ความรักจากผู้ใหญ่แต่หากคุณพิสู จน์ตัวเองให้ท่านเห็นได้และผ่านจุดนี้มาแล้ว

นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าค วามรักของคุณจะดำเนินไปอย่ างราบรื่น

3. เวลาและระยะทาง

แทบทุกคู่ต้องเจอ กับปัญหานี้แบบห นีไม่พ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาที่มีห่ างหาย

จากกันหรือมีระยะทางเข้ามากำหนดความรักหลายคู่ไปไม่รอ ดจากสาเหตุนี้ แต่ถ้าคู่ของคุณ

ผ่าน มัน มาได้มีแนวโน้ มสูงมากที่คุณ จะเป็นคู่แท้ของกัน

4. ข้อเสี ยของอีกฝ่าย

เรียกได้ว่าข้อนี้หลายคู่ก็เลิ กกัน มานั กต่อนักแล้ว เพราะเมื่อเริ่มคบกันนานไปต่างฝ่าย

จะเริ่มเปิดเผยความเป็นตัวเองซึ่งแน่นอนต้องมีข้อเสียปะปนอยู่บ้าง

แต่หากคุณรับได้และเขาเองก็รับได้เ ช่นกันคุณทั้งคู่เห ม าะที่จะเป็นคู่แท้กันที่สุดแล้วล่ะ

5. ปัญหามือที่สา ม

เป็นเรื่องที่ใครก็ไม่อย ากเจอ เพราะปั ญหานี้เปรี ยบเสมือนอุปสรรคตัวร้ าย

ของความรักแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณหาทางออ กร่วมกันได้อย่ างสันติ และปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้น

กับคู่ของคุณอีก ก็แสดงว่าไม่มีใครม าแยกคุณสองคนได้แล้ว

6. ความลำบาก

หากจะเป็นคู่แท้ของกันก็คงต้องเ คยผ่านความลำบากในรูปแบบต่างๆร่วมกัน

มา หลายคู่คบกันไม่กี่ปีก็สามารถพิสู จน์ข้อนี้ได้แล้วแสดงว่าคุณทั้งสามารถเรียกว่าคู่ แท้ของกันได้เลย

7. กลุ่มเพื่ อนสนิท

หลายคน มองว่าเป็นประ ตูอีกด่านที่ค่อนข้างผ่านย ากพอสมควรเพราะเพื่อน

เป็นสังคมสำคัญอันดับต้นๆเมื่อรักใครสักคนแล้วคุณก็ต้องพร้ อม

ที่จะยอ มรับสังคมของเขาด้วย ฉะนั้นหากเขากับเพื่อนของอีกฝ่ายได้ คุณก็สบ ายใจได้เลย

8. ปัญหาเรื่ องเงิ น

ถือเป็นปัญหาที่ไม่เข้ าใครออ กใครจริงๆ เรื่องนี้ไม่ว่าคู่ใครก็ต้องเจอแต่ถ้า

คุณสามารถผ่าน มันไปด้วยกันได้เรื่องอื่นก็คงจัดการง่ายแล้วล่ะเนอะ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงอุปสร รคส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะความจริงแล้ว

การจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับใคร สักคน มันยังต้องเจอเรื่องราวอะไรอีกมากมายแต่หากคุณ

ทั้งคู่จั บมือแล้ วผ่าน มันไปได้ ก็ไม่ต้องแปล กใจหรอ กเพราะคุณคือคู่แท้ของกันและกัน

ที่มา : thatlikegood

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …