Home ข้อคิด 9 นิสัยผู้หญิงเก่ง เข้มแข็ง เธอเป็นผู้นำครอบครัวได้

9 นิสัยผู้หญิงเก่ง เข้มแข็ง เธอเป็นผู้นำครอบครัวได้

1:เธอรู้จักตัวเองพวกเธอจะไม่ตามกระแสใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้ าหม า ยในชีวิตนั้นแท้จริงคืออะไร

2:มีความกตัญญูรู้คุณเธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทนคนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

3:เธอไม่รู้สึกแพ้กับอะไรทั้งนั้นถึงบ้างครั้ง จะดูด้อยกว่าใครๆเขา และเธอไม่คิดดูถูกใครหรือดูถูกตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ตาม

4:เธอไม่ยึดติดอดีตและเธอจะเรียนรู้จากอดีตเธอไม่เพ้อฝัน แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอและเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

5:เธอมีความมั่นใจจากข้างในเธอจะไม่ก้าวร้าวกับใครๆ และเธอจะพูดอย่างนอบน้อมด้วยความมั่นใจที่มี

6:เธอรู้ว่าเธอชนะใจตัวเองอยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่าชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง

7:ไม่โลกสวยแต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ไม่ดีหรอกนะ เธอจะมองโลกตามความเป็นจริงมีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

8:เธอมีความสวยในแบบของเธอเธอไม่คิดว่า ต้องสวยที่สุดแต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอต่างหาก

9:เธอคิดพึ่งพาตัวเองเพราะเธอรู้ว่า ที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไงเธอจะควบคุมชีวิตด้วยมือของตัวเอง

ที่มา : b o h a t t o

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

หากเจอมรสุม 5 ข้อคิดนี้ ช่วยให้คุณผ่านไปได้

ไม่ว่าใครๆ ในการใช้ชีวิตก็ต้องมีกำลังใจ แม้ต้องใช้ชีวิต … …