Home ข้อคิด 9 บุคคลที่ไม่ควรคบ ตัดออกจากชีวิตได้ยิ่งดี

9 บุคคลที่ไม่ควรคบ ตัดออกจากชีวิตได้ยิ่งดี

มีเพื่อนกันมากมาย แต่บางคนก็คบได้ บางคนก็คบไปก็ไม่ดีเพราะคบดูลึกๆ แล้วถึงได้เห็นธ าตุแท้ ของแต่คน และไม่ว่าเป็นยังไงบุคคลที่ไม่ควรคบ เราก็ควรอยู่ให้ห่างเอาไว้จะดีที่สุด อย่ าไปข้อเกี่ยวด้วย จะดีค้ช่อคัสคุณมากๆ

1. กอบโ ก ย ผลประโยชน์อย่างเดียว

เพราะบุคคลประเภทนี้ ส่วนมากนั้นมักจะแอบแฝ งมาในรูปแบบเพื่อนไม่ก็คนสนิท เข้ามาหา และใครจะไปรู้ว่า แท้จริงแล้วเหตุผลที่เขาเข้าหาคุณ มันเพื่อจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นอาจจะเป็นแร งกาย หรือทรั พย์สินทางสติปัญญา เพื่อโอ นเข้าทางประโยชน์ตัวเองทั้งนั้น

2. ไม่รู้จัก ขอบเขตคำว่าเพื่อน

แม้จะบอกว่าสนิทกันขนาดไหน มันก็ควรเว้นระยะห่างนะ เพราะพื้นที่ส่วนใครก็ต้องการและจะรู้ได้อย่ างไรว่า ขนาดไหนถึงเรียกว่า ไม่เกินขอบเขตหลักง่ายๆ เลย ไม่อย ากให้ใครทำกับเราแบบไหน ก็อย่ าทำแบบนั้นกับเขาสิ

3. ยื มเงินกัน แต่ก็ไม่คืน

เพราะมันมีหลายคนแล้วที่ต้องแ ต ก หั กเพราะเรื่องนี้ คือเป็นเพื่อนกันย ามเ ดื อด ร้ อนช่วยเหลือได้ก็ช่วย แต่ในกรณีที่หากเพื่อนคนไหนมายืมเงินเราบ่อยๆ นั้นแล้วเวลาคืน ก็ทำเหมือนไม่อย ากคืนแซะงั้น แ ก ล้ งทำเป็นลืมๆ ทำเป็นไม่รู้เรื่อง

4. เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

ไม่ฟังความคิดใคร บางครั้งสิ่ง ที่คนเราคิดอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปหรอกนะ จำไว้แล้วคนรอบข้างที่เขาเตื อนก็ควรฟังๆ ไว้บ้าง ไม่ใช่ไม่ฟังใครแล้วไม่เปิดใจดีแต่จะให้คนรอบข้างฟัง ทำตามอยู่อย่างนั้น เพราะคนที่เป็นเพื่อนกัน ก็ต้องรู้จักพูดขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักฟังเพื่อน ด้วยไม่ใช่เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งใครเขาจะอย ากร่วม เดินทางไปกับคุณได้ล่ะแบบนี้

5. เพื่อนพาเ ล ว

ไอเรื่องกิจก ร ร มห่ ามๆ เชื่อว่าวัยรุ่น ก็คงอย ากลองเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเจอเพื่อนที่ชวนทำแต่เรื่องเ ล วๆ วันๆ ไม่ทำอะไร ไม่เคยจะชวนกันไปทำอะไรสร้างสรรค์เลยเนี่ยขั้นแรกเลย ก็เตื อนๆ เพื่อนหน่อยหากยังไม่ฟังก็ถอยออกมา ปล่อยเขาไปดีกว่า

6. เป็นนักกุเรื่อง ไม่อยู่บนฐานความเป็นจริงเลย

เพราะบุคคลประเภทนี้ เขาจะชอบพูดเรื่องเท็ จจนเป็นนิสัย ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองได้ ให้ข้อมูล มันจะจริงหรือไม่ ไม่สนใจว่าจะถูกคนในสังคมมองเช่นไรและบุคคลประเภทนี้ มันมักชอบพูดจาบิ ดเบื อนความจริงจนบางที คุณก็น่าจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละ ว่ามันจริงหรือไม่จริง

7. พูดต่อว่า ตำหนิแต่คนอื่นไปเรื่อย

จำไว้เลยว่า ในโลกนี้ มันไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทา หรือถูกพูดลับหลังหรอกแต่ถ้าจะว่าไป มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่จะสุ มหัวกัน เม้ามอยคนอื่นแต่ว่า กับคนที่เจอทีไร ก็ไม่มีเรื่องสร้างสรรค์อะไรมาพูดมาคุยบ้างสักทีเจอทีไรมีแต่เรื่องว่าคนอื่นล้วนๆ ว่าแต่คนอื่น คอบจ้อ งจับผิ ดแต่คนอื่นไปทั่ว คนดีคนเดียวคือ ตัวเอง แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ

8. ให้ช่วยตลอด 24 ชม. อย่างกะตัวติดกัน

เป็นเพื่อนกัน มันต้องช่วยเหลือกันในเวลาเดื อด ร้ อน อันนี้มันก็ใช่นะเป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้ว แต่ถ้าเจอเพื่อนประเภทที่ ให้ช่วยทุกเรื่องแทบจะ 24 ชั่ ว โมง เล็กๆ น้อยๆ ก็ให้เราช่วย ทำเองได้ก็ไม่ทำคนแบบนี้อย่ าเสี ยเวลาเลยนะ เจอคนแบบนี้ มันก็ไม่ไหวนะ

9. ทำตัวเป็นแบบว่า “งุเ ห่ า” เลี้ยงไม่เชื่อง

เพราะสมัยเด็ กๆ คุณคงเคยได้ยิน นิทานก่อนนอนเรื่อง ชาวนากับงุเ ห่ ากันอยู่แล้ว บางทีคุณไม่ได้โ ง่หรอก ที่เมื่อเพิ่งรู้จักกันแล้วคุณมองไม่ออก

ว่าคนๆ นั้นเป็นคนแบบไหน เพราะด้วยความที่คุณเป็นคนดีคุณก็เมตตาไง แต่คนประเภทนี้นอกจากเขาอาจจะไม่ได้ตอบแทนคุณแล้วเขายังไปฉ ก กั ดคุณ ทั้งมีความริษย าในดวงใจ ทั้งยังจ้อ งจะทำร้ า ยคุณอีก

ที่มา : san-sabai

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …