Home ข้อคิด 9 ลักษณะคนคิดบวก ส่วนใหญ่มักเป็นแบบนี้กัน

9 ลักษณะคนคิดบวก ส่วนใหญ่มักเป็นแบบนี้กัน

1. ยิ้มง่าย

คนคิดบวกจะมีรอยยิ้มส่งให้กับคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยิ้มผ่านสายตา หรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้

2. มองโลกในแง่ดี

คนคิดบวกจะมีความสุขเสมอ เพราะพวกเขามองโลกในแง่ดี มีความหวังกับอนาคต

เชื่อในสิ่งที่คิด และลงมือทำ ไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือร้ า ย ก็ยอมรับได้เสมอ

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือร้น

คนคิดบวกพร้อมจะเผชิญกับความท้าทาย กล้าเผชิญกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันอย่ างกระตือรือร้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตตามความเป็นไปของสังคม ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต

แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้เสมอว่าตัวเองเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่น

รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พวกเขาจะพูด หรือกระทำในสิ่งที่มุ่งมั่น โดยวิธีการสื่อสารเชิงบวก

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่าย ๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป จะดีหรือไม่ ทุกอย่ างล้วนเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา

จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง

หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 วิธีคิดบวก ฝึกทำบ่อยๆ ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนพูดว่า ความคิดสามารถกำหนดชีวิ … …