Home ข้อคิด 9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญวาสนา

9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญวาสนา

แข่งอะไรก็ได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนากันไม่ได้ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆซึ่งก็มีความจริงอยู่ในประโยคที่ว่านี้ เพราะการที่คนเราแต่ละคนเกิดมา ด้วยต้ นทุ นที่ต่างกัน

รูปร่างหน้าตาหรือฐานะทางสังคมก็แตกต่างกัน เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาอยู่ที่ตรงไหนสำหรับการสังเกตผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับบุญวาสนาเก่าๆนั้น สามารถดูได้ไม่ย ากจากข้อสังเกตที่เรานำมาฝากกันในวันนี้

1 เป็นผู้ตื่น

คำว่าตื่น หมายถึงมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของโลกอย่ างถ่องแท้ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น จะดีงาม หรือเ ล วร้ า ย จิตใจก็ไม่ยึดติด ไม่หวั่นไหว ไม่วุ่นวายมีความสงบสุขอยู่ในหัวใจเสมอ ไม่บุ่มบ่าย ทำหรือพูดอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง

2 เป็นคนสุขุม

นิ่งได้เสมอไม่ว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวใดๆ มีความอดทนต่อความย า กลำบากและสถานการณ์ที่รุ ม เ ร้ าซึ่งหากเป็นคนทั่วไป ก็อาจจะปรี๊ดแตกโวยวายออกมาตามโทสะที่มี แต่สำหรับคนที่มีบุญวาสนาติดตัวมานั้น จะสามารถจัดการกับเหตุการณ์ตรงหน้าได้อย่ างดี มีสติ ไม่วู่วาม

3 เป็นคนปล่อยวาง

การปล่อยวางเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรฝึกทำให้เป็น เป็นทักษะการควบคุมอารมณ์อ ย่ า งหนึ่ง ที่ช่วยให้เรามีความสุขได้อย่ างง่ายๆผู้หญิงที่สะสมความดีงามมามากๆ จะมีสกิลในการปล่อยวางติดตัวมาแต่กำเนิดอยู่แล้ว เพียงแค่คิดจะวางก็วางได้เลยทันที ทำให้หัวใจสงบ และมีชีวิตที่มีความสุขง่า

4 เป็นคนใจเย็น

ด้วยการสะสมความดีงามมาไว้มากจากภพชาติก่อนๆ จะส่งผลให้เป็นคนที่มีความใจเย็น เข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจโลกรับรู้ได้ว่า การรอคอยให้เรื่องราวหรือช่วงเวลาที่เ ล ว ร้ า ยผ่ านไป เพราะไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวร ไม่มีความทุ ก ข์ที่อยู่ตลอดไปรู้จักรอเพราะรู้ว่า วันที่ดีจะผ่ านเข้ามาเสมอ มองโลกในแง่ดีได้อ ย่ า งถูกต้อง

5 มีความสงบในใจ

จิตใจที่เยือกเย็นเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่ห วั่ น ไ ห วไปตามสิ่งต่างๆภายนอกเป็นเอกลักษณ์ของผู้มีบุญความนิ่งสงบจากภายในส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่ างดีงาม ถูกต้องนอกจากจะทำให้เกิดความสุขจากภายในแล้วใครที่อยู่รอบๆตัวก็จะได้รับพลังงานดีๆไปด้วย

6 เป็นคนกล้าหาญ

ด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งดีงามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใจของผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมบุญเก่าในลักษณะนี้ ก็ไม่เคยท้อถอยอาจมีความหวั่นไหวผ่ านเข้ามาบ้าง แต่ด้วยความศรัทธาในสิ่งดีงามทำให้เธอมีจิตใจที่มั่นคง ไม่กลัวเมื่อต้องเจอกับเรื่องย ากๆในชีวิต

7 เป็นคนรู้ผิดช อ บ ชั่ วดี

ผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับความดีงามที่เคยทำไว้ จะมีใจที่รู้ผิดชอบชั่ วดี และมีพลังหนุนนำให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อต้องเจอกับทางแยก เธอก็พร้อมที่จะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นคนรู้ผลของกรรม และตระหนักในผลของบาป ทุกสิ่งที่ทำจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเสมอ

8 เป็นคนไม่ เ ค รี ย ด

ด้วยความที่เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางและยึดมั่นในสิ่งดี ทำให้เธอจัดการกับอารมณ์แล้วความรู้สึกของตัวเองได้อย่ างดีไม่ปล่อยใจตัวเองให้เคร่ง เ ค รี ย ด ไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ปรุงแต่งให้ปัญหาดูใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง ดำเนินชีวิตได้อย่ างสงบสุข

ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นทุ ก ข์ง่าย และไม่เก็บกอดความทุ ก ข์เอาไว้ เพราะเธอรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะ เ ค รี ย ด กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่ วคราว

9 เป็นคนไม่บ่น

คนที่มีบุญจะเป็นคนรู้จักความจริงของโลก รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปตลอดทั้งความสุขความ ทุ ก ข์ ความเกิดแก่เ จ็ บ ต า ย ดังนั้นเธอจะไม่บ่น และไม่ค่อยแสดงความไม่พอใจกับสิ่งใดใดที่เกิดขึ้นตรงหน้า

เพราะการบ่นเป็นการพูดไปเรื่อยๆอย่ า งไ ร้แก่นส าร เธอชอบที่จะลงมือทำมากกว่าการพูดไปวันๆ เมื่อเธอรู้ว่า โลกนี้ดำเนินไปอย่ างไร การพร่ำบ่นก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับเธอเลย

สำหรับ 9 ลักษณะนิสัยที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ก็สามารถใช้หลักเดียวกันนี้ในการสังเกตได้ว่าคนๆนี้ สามารถเข้าใจอะไรได้ตามความเป็นจริงหรือไม่

ใครที่มีลักษณะที่ว่ามานี้ ขอให้เชื่อเลยว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแน่ๆ แต่เป็นเพราะความดีงามในอดีตส่งผลถึงเราในชีวิตนี้ต่างหากล่ะ

ที่มา : krustory

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 นิสัยสามีภรรยา อยู่ด้วยกันแล้วชีวิตเจริญ

1.ดูแลเอาใจใส่กันและกัน นี่เป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย … …